حمايت حزب كارگر انگليس از توسعه هوش مصنوعي

۱۴۰۳/۰۴/۱۹ - ۰۱:۲۰:۲۸
کد خبر: ۳۱۶۲۰۶

حزب كارگر انگليس در بيانيه انتخاباتي خود بر تعهد به ايجاد محيطي مناسب براي حمايت از نوآوري، سرمايه‌گذاري و رشد مشاغل با كيفيت تأكيد كرده است.

حزب كارگر انگليس در بيانيه انتخاباتي خود بر تعهد به ايجاد محيطي مناسب براي حمايت از نوآوري، سرمايه‌گذاري و رشد مشاغل با كيفيت تأكيد كرده است. به گزارش مهر، حزب كارگر انگليس پس از پيروزي در انتخابات اين كشور، با انتشار بيانيه‌اي بر تعهد به ايجاد محيطي مناسب براي حمايت از نوآوري، سرمايه‌گذاري و رشد مشاغل با كيفيت تأكيد كرد. به عقيده كارشناسان، اين حزب با درك اهميت هوش مصنوعي در تحول اقتصادي و افزايش رقابت جهاني، توسعه اين فناوري را به عنوان يكي از محورهاي اصلي خود قرار داده است. پس از پيروزي در انتخابات پارلماني اخير، حزب كارگر وعده داده است كه استراتژي صنعتي بريتانيا را به گونه‌اي تنظيم كند كه توسعه فناوري هوش مصنوعي را حمايت كند. كارشناسان معتقدند كه اين وعده هم راستاي جاه‌طلبي‌هاي دولت فعلي به رهبري ريشي سوناك براي تبديل انگلستان به يك بازيگر اصلي در عرصه جهاني مقررات هوش مصنوعي است. گزارش شركت تحليلي گلوبال ديتا نشان مي‌دهد كه گرچه توسعه فناوري يكي از 5 ماموريت كليدي حزب كارگر نيست، اما اين حزب قوي‌ترين تعهد را در ميان احزاب اصلي براي حمايت از نقش فناوري در ايجاد تغيير ارايه داده است.

متخصصان بر اين باور هستند كه اين تعهد نشان‌دهنده ديدگاه پيشرو حزب كارگر نسبت به نقش حياتي فناوري‌هاي نوين در آينده اقتصادي كشور است. حزب كارگر در بيانيه خود رويكردي عملي‌تر نسبت به حزب محافظه‌كار در زمينه هوش مصنوعي ارايه كرده است. اين حزب قصد دارد با معرفي مقررات الزام‌آور براي شركت‌هاي توسعه‌دهنده مدل‌هاي هوش مصنوعي و ممنوعيت ساخت برخي انواع ديپ‌فيك، توسعه و استفاده ايمن از مدل‌هاي هوش مصنوعي را تضمين كند. اين رويكرد عملي مي‌تواند به كاهش نگراني‌هاي عمومي درباره سوءاستفاده از فناوري‌هاي هوش مصنوعي كمك كند و اعتماد عمومي را به اين فناوري‌ها بازگرداند. با اين حال، كارشناسان مدعي هستند كه جزئيات استراتژي هوش مصنوعي حزب كارگر هنوز مشخص نيست و سوالاتي درباره ميزان هماهنگي آن با قانون هوش مصنوعي اتحاديه اروپا و تأثير برگزيت بر جريان سرمايه‌گذاري و تجارت بين بريتانيا و قاره سبز وجود دارد. اين مسائل نشان‌دهنده چالش‌هاي پيچيده‌اي است كه حزب كارگر در مسير اجراي استراتژي هوش مصنوعي خود با آن مواجه خواهد بود. از سوي ديگر، حزب پيروز در انتخابات پارلمان بريتانيا، علاوه بر اعلام حمايت خود از توسعه هوش مصنوعي، تمركز بيشتر بر حوزه مراكز داده، گسترش انرژي‌هاي پاك مبتني بر فناوري و گسترش خدمات مالي فناورانه را نيز وعده داده است. اموري كه بي شك پايبندي به آنها با چالش‌هايي همراه خواهد بود. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه حزب كارگر انگليس با تاكيد بر حمايت از نوآوري و توسعه هوش مصنوعي، نشان داده است كه به دنبال تحول اقتصادي و توانمندي فناورانه اين كشور است. با اين حال، موفقيت اين استراتژي به ميزان هماهنگي آن با قوانين بين‌المللي و مديريت چالش‌هاي موجود بستگي دارد. اين موضوعات نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و اجراي موثر هستند تا بتوانند منافع اقتصادي و اجتماعي مورد انتظار را به همراه داشته باشند.

ارسال نظر