سبزترين منطقه‌ پايتخت كجاست؟

۱۴۰۳/۰۴/۱۹ - ۰۱:۱۳:۱۴
کد خبر: ۳۱۶۱۹۹

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران نقشه طبقه‌بندي شده كاربري اراضي شهر تهران بر مبناي نقشه‌هاي هزارم را تهيه و در دسترس كارشناسان قرار داده است.

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران نقشه طبقه‌بندي شده كاربري اراضي شهر تهران بر مبناي نقشه‌هاي هزارم را تهيه و در دسترس كارشناسان قرار داده است. به گزارش تسنيم، تهيه‌ انواع نقشه‌ها، تصاوير ماهواره‌اي در مقياس‌هاي مختلف و توليد اطلاعات مكاني از ماموريت‌هاي معاونت اطلاعات مكاني سازمان فاوا است و در اين راستا نقشه طبقه‌بندي شده‌ كاربري اراضي تهران مشتمل بر شش كلاس كاربري اراضي تهيه شده است. كارشناسان سازمان فاوا در نقشه‌ طبقه‌بندي شده‌ كاربري اراضي تهران، كلاس‌هاي زمين با كاربري فضاي سبز، قطعات ملكي، قطعات صنعتي، پوسته‌ معابر، پهنه‌هاي آبي و فرودگاه را به تفكيك شناسايي كرده‌اند. آخرين نقشه‌ كاربري اراضي شهر تهران در سال 1381 بر پايه‌ نقشه‌هاي دو هزارم تهيه شده بود و نقشه‌ طبقه‌بندي شده كاربري اراضي تهران بر مبناي نقشه‌هاي هزارم نخستين نقشه با اين ويژگي به‌ حساب مي‌آيد. بر اساس اين نقشه، بالغ بر 55 درصد از شهر تهران به قطعات ملكي با كاربري‌هاي مسكوني، تجاري و دولتي اختصاص يافته و 23 درصد شهر مربوط به پوسته‌ معابر است. نقشه‌ طبقه‌بندي شده‌ اراضي شهر تهران نشان مي‌دهد منطقه‌ 21 به‌ عنوان صنعتي‌ترين منطقه‌ شهري ارزيابي شده و مناطق 22 و 4 با واقع‌شدن پارك‌هاي فرامنطقه‌اي چيتگر و لويزان سبزترين مناطق شهر تهران هستند. نقشه‌ طبقه‌بندي شده‌ كاربري اراضي تهران راهنماي قابل‌توجهي براي طراحي‌ها و توسعه‌هاي آتي شهري به‌ حساب مي‌آيد و مي‌تواند نقش كليدي در تصميم‌سازي برنامه‌ريزان و مديران براي تقسيم عادلانه‌ منابع و خدمات شهري داشته باشد. 

ارسال نظر