تأمين بيش از يك ميليارد مترمكعب آب درياچه اروميه

۱۴۰۳/۰۴/۱۶ - ۲۳:۵۹:۵۷
کد خبر: ۳۱۶۰۱۶

سخنگوي صنعت آب كشور گفت: با اجراي طرح‌هاي وزارت نيرو، بيش از يك ميليارد متر مكعب آب به حوضچه درياچه اروميه اضافه شد.

سخنگوي صنعت آب كشور گفت: با اجراي طرح‌هاي وزارت نيرو، بيش از يك ميليارد متر مكعب آب به حوضچه درياچه اروميه اضافه شد. به گزارش تسنيم، عيسي بزرگ‌زاده سخنگوي صنعت آب كشور، با بيان اينكه مجموعه‌اي از اقدامات نرم‌افزاري سخت‌افزاري براي اين موضوع پيش بيني شده بود، اظهار كرد: در حوزه نرم افزاري كه بخش عمده طرح‌ها به حوزه مديريت مصرف، مديريت تقاضا، فرهنگسازي، و تغيير رفتار مي‌پردازد، ذيل راهبري ستاد احياي درياچه اروميه تعريف مي‌شود كه وزارت نيرو نيز يك عضو مهم اين ستاد است. وي با بيان اينكه تقريبا همه طرح‌هاي سخت‌افزاري در حوزه عمل وزارت نيرو تعريف مي‌شود، اضافه كرد: عمده طرح‌ها در حوزه نرم افزاري از جنس مديريت مصرف، مديريت تقاضا و تغيير الگوي كشت است كه در برنامه‌هاي ستاد احيا پيش بيني شده؛ بر اين اساس بايد مصرف آب كشاورزي در اين منطقه 40 درصد كاهش پيدا كند و تغييراتي در الگوي كشت رخ بدهد تا به طرف كاهش مصرف بروند. سخنگوي صنعت آب كشور به بيان علل به وجود آمدن شرايط بحراني براي درياچه اروميه پرداخت و گفت: يكي از علت‌ها، تغيير اقليم بود كه برخي از برآورد‌ها نشان مي‌دهد تا 20 درصد از آثاري كه درياچه اروميه را تحت تأثير قرار داده به دليل تغيير اقليم بوده است.

وي افزود: سطوح زير كشت در حوزه درياچه اروميه اضافه شده بود و الگوي كشت نيز از كشت كم مصرف در گذشته‌هاي دور، به كشت پرمصرف‌تر تغيير كرده بود؛ در كنار آن تعداد چاه‌ها و برداشت از آب‌هاي زيرزميني نيز افزايش پيدا كرده بود. بزرگ‌زاده به طرح‌هاي وزارت نيرو براي تأمين نياز آبي درياچه اروميه اشاره و عنوان كرد: مجموعه‌اي از طرح‌ها پيش بيني شد بخشي از آن مربوط به افزايش منابع آب در اختيار درياچه اروميه بود كه يكي از اين طرح‌ها، امكان تأمين 480 ميليون مترمكعب آب از حوزه‌هاي مجاور درياچه اروميه بود. وي بيان كرد: سامانه‌اي عظيم متشكل از شبكه زيرزميني، بند و كانال انتقال آب طراحي شد كه هزينه ساخت آن بالغ بر 16 هزار ميليارد تومان است، اما اگر با اصلاح الگوي كشت و مديريت مصرف همراه نشود، ممكن است اين زحمات گسترده به نتايج مطلوبي كه  پيش بيني شده دست پيدا نكند. سخنگوي صنعت آب كشور تصريح كرد: بنا بر مصوباتي كه ستاد احياء درياچه اروميه داشت، از گسترش سدسازي در آن ناحيه جلوگيري شد، همچنين سد‌هاي موجود نيز رهاسازي‌هاي خود را با دستوراتي كه در ستاد احيا مصوب شد منطبق كردند؛ علاوه بر اينكه 775 ميليون متر مكعب از سد‌هاي درون حوزه در سال آبي جاري رهاسازي شده، 317 ميليون متر مكعب از 480 ميليون متر مكعبي كه ذيل طرح جديد  پيش بيني شده، رهاسازي شده كه در مجموع بالغ بر يك ميليارد و صد ميليون متر مكعب توسط وزارت نيرو براي نجات درياچه اروميه تأمين شده است.
وي در خصوص چاه‌هاي موجود در منطقه درياچه اروميه، ابراز كرد: حدود 115 هزار چاه در آن منطقه وجود دارد كه بيش از نيمي از آنها چاه‌هاي غير مجاز هستند كه ميزان برداشت آب قابل توجهي نيز دارند.

ارسال نظر