بيانيه ستاد مركزي نفت و انرژي مسعود پزشكيان

صنعت پوياي نفت در انتظار روزهاي ترقي

۱۴۰۳/۰۴/۱۶ - ۲۳:۵۸:۵۳
کد خبر: ۳۱۶۰۱۴

شرافت اين پيروزي در شكوه نام بلند ايران و شما مردمان فرهمند آن، دفتر تاريخ را ورقي تازه زد. در اين برگ زرين، از نور كلمات صبحِ روزي كه صداي بلند و بغض‌هاي فروخفته به اميد رسيد، فرزند برومند شما «دكتر مسعود پزشكيان» پرچم ميهن را «براي ايران» برافراشت.

شرافت اين پيروزي در شكوه نام بلند ايران و شما مردمان فرهمند آن، دفتر تاريخ را ورقي تازه زد. در اين برگ زرين، از نور كلمات صبحِ روزي كه صداي بلند و بغض‌هاي فروخفته به اميد رسيد، فرزند برومند شما «دكتر مسعود پزشكيان» پرچم ميهن را «براي ايران» برافراشت. اينك جز سپاس بسيار از شما ملت پر خرد و دلير چه مي‌توان گفتن، كه كار درخشان عبور از اين راه دشوار را به زيبايي آسان كرديد و ديديم هنگامي كه عزم‌هاي ما و شما چون قطرات رحماني‌ باران به هم مي‌پيوندد، درياي خروشان آباداني پديد مي‌آيد. خواست شما خواست خداوند است كه يدالله مع‌الجماعه. شهد شيرين اين پيروزي و سربلندي گواراي وجود مردم ايران باد. 

همكاران شريف و شكيباي صنعت پر افتخار نفت  آنچه در اين سال‌ها صنعت شما به چشم ديد، ضمير و جان همه را مكدر ساخت و كام كاركنان را تلخ نمود. پيام و پند نيكويتان را به صراحت و شفافيت آموخته‌ايم و در كنار و هم‌پاي شما براي التيام زخم اين دل‌‌آزردگي‌ها تلاش خواهيم كرد؛ هم بر آن عهد كه كرديم خواهيم ماند و بي‌دريغ و درنگ، براي بهبود وضعيت معيشت، ارتقاي سطح مديريت و اعتلاي شأن و منزلت صنعت خواهيم كوشيد. 

كيست كه اذعان نكند شاغلان در صنعت زنده و پوياي نفت، همچون عصاره چالاكي و چابكي عموم ملت، در سخت‌ترين ايام، توليد را در صحنه تعالي و ترقي پيش برده‌اند و هر وقت دامن پر مهر آزادي و آبادسازي را گشوده ديده‌اند، فاتح قلل برافراشته رفاه براي ميهن شده‌اند و جز خير و رستگاري براي وطن نخواسته‌اند. اين قدم پرحاصل كه برداشته‌ايد و فرزند ايران دكتر مسعود پزشكيان را سرافرازي بخشيده‌ايد، بنياد پايداري صنعت نفت و ديگر عرصه‌هاي اقتصاد و فناوري را خلق كرده‌ايد. اين رستگاري ثمره‌ ايستادگي و هم‌بستگي ملت است كه در اين رويداد درخشان، نهاد نفت و انرژي نيز بدان كار كارستان دخيل بوده و هم‌پيمان با جهان مردمان خود، رقم شرف و شكوه بر دفتر وطن زده ‌است. درود بي‌پايان ما بر يكايك مردمي باد كه اكنون حلاوت با هم بودن را به ما ارزاني كرد.  براي ايران، براي آفتاب درخشاني كه از قلل مرتفع آن برمي‌خيزد، براي مشعل‌ها و منابع نفت و آب و باد آن، به خاطر مردم آزاده و نامدار ايران. 

ارسال نظر