گزارش «تعادل» از برنامه رييس‌جمهور منتخب در حوزه انرژي

خداحافظي با «ناترازي‌ها» از جنس «انرژي»

۱۴۰۳/۰۴/۱۶ - ۲۳:۵۷:۱۳
کد خبر: ۳۱۶۰۱۲
خداحافظي با «ناترازي‌ها» از جنس «انرژي»

مسعود پزشكيان به عنوان رييس‌جمهور منتخب ايران معرفي شد، او در مناظره‌هاي اخير برنامه‌ها و ديدگاه‌هاي خود را در حوزه انرژي مطرح كرد و راهكارهايي را براي حل ناترازي موجود در حوزه انرژي ارايه داد. ناترازي انرژي و چالش‌هاي همراه آن قطعا يكي از پارامترهايي است كه دولت چهاردهم مي‌بايست براي آن برنامه داشته باشد، مسعود پزشكيان در طول مناظره‌هاي اقتصادي برنامه‌هايي را در اين حوزه اعلام كرد. او در خصوص حل ناترازي بنزين و صحبت‌هايي كه در مورد افزايش قيمت اين حامل انرژي مطرح مي‌شد، اعلام كرد كه هيچ برنامه‌اي براي افزايش قيمت وجود ندارد و اگر قرار باشد تغييري نيز حاصل شود با نظر مردم خواهد بود.

مسعود پزشكيان به عنوان رييس‌جمهور منتخب ايران معرفي شد، او در مناظره‌هاي اخير برنامه‌ها و ديدگاه‌هاي خود را در حوزه انرژي مطرح كرد و راهكارهايي را براي حل ناترازي موجود در حوزه انرژي ارايه داد. ناترازي انرژي و چالش‌هاي همراه آن قطعا يكي از پارامترهايي است كه دولت چهاردهم مي‌بايست براي آن برنامه داشته باشد، مسعود پزشكيان در طول مناظره‌هاي اقتصادي برنامه‌هايي را در اين حوزه اعلام كرد. او در خصوص حل ناترازي بنزين و صحبت‌هايي كه در مورد افزايش قيمت اين حامل انرژي مطرح مي‌شد، اعلام كرد كه هيچ برنامه‌اي براي افزايش قيمت وجود ندارد و اگر قرار باشد تغييري نيز حاصل شود با نظر مردم خواهد بود.

او صراحتا اعلام كرد: هر حركتي كه مي‌خواهيم براي اصلاح قيمت بنزين و رفع هر ناترازي انجام دهيم در ابتدا بايد مردم را توجيه و آماده كنيم و در آنها اين پذيرش به وجود بيايد كه اين مداخله منجر به درمان خواهد شد؛ اينكه من تصميم بگيرم بدون مشاركت مردم و نظر مردم يك شبه تصميم بگيرم و آن فاجعه به وجود بيايد نه علمي و نه قابل قبول است. افزايش قيمت بنزين در برنامه هفتم توسعه پيشي‌بيني نشده است و دولت نيز نمي‌تواند خارج از قانون اقدام به افزايش قيمت بنزين كند. ناترازي انرژي موضوع ديگري بود كه مورد توجه رييس‌جمهور منتخب قرار گرفت، او ضمن انتقاد از هدررفت انرژي آن‌هم بيشتر از سمت پولدارها، برنامه‌اي را براي ايجاد عدالت در توزيع يارانه انرژي اعلام كرد. او بر اين باور است كه بايد بر اساس قانون و كار كارشناسي پيش رفت و يارانه‌اي كه به يك عده مي‌دهيم و به عده‌اي نمي‌دهيم، عادلانه كنيم. چرا بايد فردي با ۱۰ اتاق، استخر و سيستم گرمايشي و سرمايشي و مصرف زياد همان يارانه برق را بگيرد كه فردي با يك اتاق و يك روستايي بدبخت مي‌گيرد. به گفته رييس‌جمهور منتخب، اگر نگاه ما مبتني بر عدالت باشد، بايد يارانه به اقشار آسيب‌پذير داده شده و پول مصرف اضافه گرفته شود. در اين صورت پول واقعي ديگر از آدم فقير گرفته نمي‌شود و از آدم پولدار گرفته مي‌شود؛ اين كار به كار كارشناسي و بررسي دقيق نياز دارد. هرچند كه پزشكيان ديدگاه خود را در مورد قيمت و ناترازي بنزين صراحتا اعلام كرد اما حوزه انرژي بسيار گسترده و نيازمند تدوين برنامه‌هاي جدي در حوزه  تعيين  تكليف ميادين مشترك، توسعه ديپلماسي انرژي و به‌طور كلي افزايش توليد و بهره‌وري است، بي‌شك با تعيين وزير اصلح مي‌توان در آينده شاهد جبران كمبودها و چالش‌هاي موجود بود. يكي از موضوعاتي كه از سمت مسعود پزشكيان در مورد بنزين مطرح شد قيمت ۲۵ هزار توماني اين فراورده نفتي بود، هرچند كه اين كانديدا چندين بار در مورد اين اظهارنظر توضيح داد و اعلام كرد در صورت تاييد نظر مردم و بعد از انجام اقدامات كارشناسي در اين رابطه تصميم‌گيري خواهد شد.

او كه بنزين ۲۵ هزار توماني را صراحتا رد كرد، در آخرين مناظره نيز در اين رابطه توضيح داد و اعلام كرد: «بنده در جلسه دانشجويي يك حرفي زدم اما اينكه بخواهم در حاكميت چه كاري انجام دهم، بحث ديگري است؛ حاكميت كه جلسه دانشجويي نيست.» به گفته وي، ما در كشور هدررفت انرژي داريم كه بيشتر انرژي را پولدارها مصرف مي‌كنند و كساني كه خانه و ماشين و امكانات بيشتري دارند اما هزينه را كساني مي‌دهند كه ماشين ندارند و خانه آنها كوچك‌تر است، اما حاكميت يارانه را به كساني مي‌دهد كه پولدار هستند. اگر قرار بر عدالت باشد بايد اين پول به همه داده شود؛ يعني به پولدار و كسي كه هيچ مصرفي ندارد. قرار نيست يك روستايي و كسي كه ماشين ندارد، اين سوبسيد را نگيرد و آنها هزينه گراني را بدهند، پس بايد راه‌حلي پيدا كرد كه همه از يارانه انرژي و گاز و برق استفاده كنند. به گفته پزشكيان بايد بر اساس قانون و كار كارشناسي پيش رفت و يارانه‌اي كه به يك عده مي‌دهيم و به عده‌اي نمي‌دهيم، عادلانه كنيم. چرا بايد فردي با ۱۰ اتاق، استخر و سيستم گرمايشي و سرمايشي و مصرف زياد همان يارانه برق را بگيرد كه فردي با يك اتاق و يك روستايي بدبخت مي‌گيرد. اگر نگاه ما مبتني بر عدالت باشد، بايد يارانه به اقشار آسيب‌پذير داده شده و پول مصرف اضافه گرفته شود. در اين صورت پول واقعي ديگر از آدم فقير گرفته نمي‌شود و از آدم پولدار گرفته مي‌شود؛ اين كار به كار كارشناسي و بررسي دقيق نياز دارد.

ارسال نظر