تخلف انتخاباتي در شهرداري تهران

۱۴۰۳/۰۴/۱۴ - ۰۰:۴۳:۵۲
کد خبر: ۳۱۵۸۴۹

عضو شوراي شهر تهران به تبليغ يكي از نامزدهاي انتخابات در مجموعه‌‌ وابسته به شهرداري تهران واكنش نشان داد. ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران در گفت‌وگو با ايلنا در واكنش به خبر منتشره در فضاي مجازي مبني بر تبليغ يكي از نامزدهاي انتخابات در مجموعه‌‌ وابسته به شهرداري تهران گفت: شهرداري براساس قانون نبايد در انتخابات دخالت كند، طبيعتا اگر رسما و با امكانات، آرم و برند شهرداري بخواهد تبليغي براي كانديدايي صورت گيرد، حتما قانوني نيست.

عضو شوراي شهر تهران به تبليغ يكي از نامزدهاي انتخابات در مجموعه‌‌ وابسته به شهرداري تهران واكنش نشان داد. ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران در گفت‌وگو با ايلنا در واكنش به خبر منتشره در فضاي مجازي مبني بر تبليغ يكي از نامزدهاي انتخابات در مجموعه‌‌ وابسته به شهرداري تهران گفت: شهرداري براساس قانون نبايد در انتخابات دخالت كند، طبيعتا اگر رسما و با امكانات، آرم و برند شهرداري بخواهد تبليغي براي كانديدايي صورت گيرد، حتما قانوني نيست.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا نصب پوستر‌هاي تبليغاتي در محيط‌ها و ساختمان‌هاي متعلق به شهرداري تهران براساس قانون منعي ندارد، تصريح كرد: نصب پوستر و پلاكارد ممكن است از سوي ستادهاي نامزدها انجام شود و اين ربطي به شهرداري تهران ندارد. اين عضو شوراي شهر تهران در پاسخ به اينكه آيا نصب پوستر در ساختمان مجموعه‌اي كه متعلق به شهرداري تهران است مانند مركز پسماند منطقه ۱۵ كه عكس آن در فضاي مجازي نيز منتشر شده، داراي منع قانوني است، خاطرنشان كرد: حتما اين كار تخلف است. شهرداري تهران نيز در ابلاغيه‌اي اعلام كرده است كه كسي حق دخالت در انتخابات و تبليغ به نفع هيچ يك از كانديداها را ندارد و اگر اين اتفاق بيفتد حتما خلاف قانون است و چنانچه نهادهاي نظارتي اين موارد را مشاهده كنند يا گزارش رسمي و مستندي دريافت كنند، حتما به آن رسيدگي خواهند كرد.

ارسال نظر