آخرين خبر از واريز سود سهام عدالت متوفيان براي وراث

۱۴۰۳/۰۴/۱۴ - ۰۰:۴۰:۴۳
کد خبر: ۳۱۵۸۴۵

مهدي حاجي‌وند، دستيار ويژه و مشاور رييس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفت: اگر فردي مراحل انتقال سهام عدالت متوفي خود را طي كرده باشد، اما براي آن سود واريز نشده بايد در گام نخست به سامانه سجام مراجعه كند و متوجه مشكل شود، اما در كل ممكن است شماره شباي بانكي كه ارايه داده يا مدارك ارايه شده مشكلاتي داشته باشند بايد به يك نكته هم توجه داشت كه اگر يكي از وراث كه سجامي است مدارك را ارايه دهد در صورتي سود براي ساير وارث واريز مي‌شود كه حتما سجامي شده باشند يعني در واقع يكي از شروط مهم و اصلي دريافت سود اين است كه دارندگان حتما سجامي شده باشند.

مهدي حاجي‌وند، دستيار ويژه و مشاور رييس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفت: اگر فردي مراحل انتقال سهام عدالت متوفي خود را طي كرده باشد، اما براي آن سود واريز نشده بايد در گام نخست به سامانه سجام مراجعه كند و متوجه مشكل شود، اما در كل ممكن است شماره شباي بانكي كه ارايه داده يا مدارك ارايه شده مشكلاتي داشته باشند بايد به يك نكته هم توجه داشت كه اگر يكي از وراث كه سجامي است مدارك را ارايه دهد در صورتي سود براي ساير وارث واريز مي‌شود كه حتما سجامي شده باشند يعني در واقع يكي از شروط مهم و اصلي دريافت سود اين است كه دارندگان حتما سجامي شده باشند. او اظهار كرد: بايد بر اين نكته هم تاكيد داشت كه اگر فردي داراي سهام عدالت فوت كرده باشد تمام سودهايي كه دريافت نكرده به شكل يكجا براي وراث واريز خواهد شد يعني در صورت فوت فرد سودي از بين نمي‌رود و اين سود انباشت مي‌شود و هنگام انحصار وراثت و طي كردن فرآيند سود براي وراث واريز خواهد شد.  حاجي‌وند بيان كرد: نكته ديگر اينكه زماني فردي اقدامات مربوط به انحصار وراثت را انجام مي‌دهد اين شكلي نيست كه در لحظه سود سهام عدالت براي آن و ديگر ورثه واريز شود و روند اينگونه است كه در اولين فرصتي كه سود سهام عدالت به تمام مشمولان پرداخت شود سود براي اين فرد و ساير وراث واريز خواهد شد يعني اگر كسي بعد از مرحله اول و دوم واريز همگاني سود سهام عدالت اقدامات انتقال سهام عدالت متوفي خود را انجام داده باشد بايد منتظر باشد تا سومين مرحله پرداخت سود سهام عدالت انجام شود تا سودها را يكجا دريافت كند. دستيار ويژه و مشاور رييس سازمان بورس در امور سهام عدالت در نهايت تاكيد كرد: پرداخت سود سهام عدالت متوفيان ميان وراث زماني انجام مي‌شود كه پرداخت عمومي براي سود سهام عدالت داشته باشيم.

ارسال نظر