ابهام در ليست وام كلان يك بانك بورسي به كارگزاري خودش

۱۴۰۳/۰۴/۱۴ - ۰۰:۳۸:۴۸
کد خبر: ۳۱۵۸۴۲

بانك رفاه از جمله بانك‌هاي بورسي است كه بررسي ميزان پرداخت وام‌هاي كلانش به شركت‌هاي زيرمجموعه و ساير اشخاص قابل تأمل و حداقل براي سهامداران حائز اهميت است.

تابناك| بانك رفاه از جمله بانك‌هاي بورسي است كه بررسي ميزان پرداخت وام‌هاي كلانش به شركت‌هاي زيرمجموعه و ساير اشخاص قابل تأمل و حداقل براي سهامداران حائز اهميت است. آخرين گزارش منتشر شده از سوي بانك مركزي در خصوص ميزان تسهيلات پرداختي بانك رفاه در سال گذشته نشان مي‌دهد در پايان اسفند ۱۴۰۲ بيش از يك هزار و ۷۶۲ ميليارد تومان تسهيلات پرداختي، بازپرداخت نشده و در رديف بدهي غيرجاري قرار گرفته است. هرچند اين رقم صرفا بر اساس آماري است كه بانك رفاه در اختيار بانك مركزي گذاشته است و احتمالا برخي از تسهيلات بدون بازگشت در اين بانك، امهال و يا تمديد شده باشند. ا

ما در هر صورت، مجموع تسهيلات كلان بدون بازگشت بانك رفاه به شركت‌هايي نظير ذوب آهن اصفهان در سال ۱۴۰۲ قابل توجه است. در كنار تسهيلات بدون بازگشت و غيرجاري، بررسي آمار تسهيلات بانك‌ها به اشخاص مرتبط نيز معنادار است؛ به گونه‌اي كه در پايان سال گذشته، بانك رفاه تسهيلات كلاني به سازمان تامين اجتماعي، كارگزاري بانك رفاه و مديريت پروژه‌هاي ساختماني اين بانك پرداخت كرده است. ارقامي كه مجموع مانده جاري آن به بيش از ۱۶ هزار و ۷۹۹ ميليارد تومان مي‌رسد كه در مقايسه با سرمايه ثبت شده ۱۹ هزار و ۲۶۸ ميليارد توماني بانك رفاه در بورس سوال برانگيز است! اما نكته قابل تامل و سوال برانگيز در ليست منتشر شده از سوي بانك مركزي، مبلغ مانده جاري تسهيلات اين بانك به كارگزاري خودش است؛ به گونه‌اي كه بيش از ۶ هزار و ۴۷۶ ميليارد تومان با عنوان قرارداد «بدهكاران جعاله تعميرات» در ستون مانده جاري درج شده است، اما در ستون خالص تسهيلات اين شركت، مبلغ صفر جاي گرفته است! تسهيلات كلان كه بازداختش در ۲۴۰ ماه معادل ۲۰ سال تعيين شده است. اتفاقي عجيب و مبهم كه در فايل اكسل بانك مركزي است و در نگاه اول بيان مي‌كند كه كارگزاري بانك رفاه تسهيلاتي از اين بانك دريافت كرده است كه حالا مبلغ قابل توجهي را بايد بازپرداخت كند؛ اما سوال اينجاست كه چرا خالص تسهيلات كارگزاري بانك رفاه، صفر است؟ اين در حالي است كه فايل مذكور از اسفندماه سال گذشته تا به امروز در سايت بانك مركزي است و بانك رفاه در خصوص چنين ابهام بزرگي سكوت كرده و هيچ واكنشي نشان نداده است؛ مسلما اسماعيل لله گاني مديرعامل بانك رفاه كه زماني نامش در ميان نجومي بگيران بانكي بود، بهتر است در خصوص كم كاري و بي توجهي مديرانش حساس و پاسخگو باشد. 

ارسال نظر