توفان ۶۲۰ نفر را در سيستان راهي بيمارستان كرد

۱۴۰۳/۰۴/۱۳ - ۰۰:۲۳:۵۷
کد خبر: ۳۱۵۷۷۵

سرپرست اورژانس پيش بيمارستاني و مديريت حوادث دانشگاه علوم پزشكي زابل در شمال سيستان و بلوچستان گفت: توفان شديد و گرد و غبار در منطقه سيستان باعث ورود ۶۲۰ بيمار و مصدوم متاثر از اين پديده به اورژانس‌هاي پيش بيمارستاني، بيمارستاني و مراكز درماني اين دانشگاه شد. محمد خليلي اظهار كرد: در ۲۴ ساعت گذشته، ۶۲۰ بيمار و مصدوم به اورژانس‌هاي پيش بيمارستاني، بيمارستاني و مراكز درماني زابل مراجعه كردند.

سرپرست اورژانس پيش بيمارستاني و مديريت حوادث دانشگاه علوم پزشكي زابل در شمال سيستان و بلوچستان گفت: توفان شديد و گرد و غبار در منطقه سيستان باعث ورود ۶۲۰ بيمار و مصدوم متاثر از اين پديده به اورژانس‌هاي پيش بيمارستاني، بيمارستاني و مراكز درماني اين دانشگاه شد. محمد خليلي اظهار كرد: در ۲۴ ساعت گذشته، ۶۲۰ بيمار و مصدوم به اورژانس‌هاي پيش بيمارستاني، بيمارستاني و مراكز درماني زابل مراجعه كردند. او افزود: با توجه به شرايط فوري، ۲۵ نفر از اين تعداد بيمار در بيمارستان بستري شدند و تعداد ۵۹۵ نفر ديگر خدمات درماني را به صورت سرپايي دريافت كردند. سرپرست اورژانس پيش بيمارستان و مديريت حوادث دانشگاه زابل ادامه داد: از اين تعداد بيماران ۲۱۷ نفر مبتلا به بيماري قلبي، ۲۷۶ نفر مشكل تنفسي، ۱۱۱ نفر مشكل چشمي و ۱۶ نفر مصدوم ترافيكي بودند كه به دنبال كاهش ميدان ديد به مراكز درماني مراجعه كردند. او بيان كرد: توفان گرد و غبار باعث ايجاد شرايط بحراني در منطقه سيستان شده و تلاش‌هاي فوري براي ارايه خدمات درماني و رسيدگي به بيماران در حال انجام است و مسوولان محلي و تيم‌هاي اورژانس در حال همكاري با يكديگر براي مديريت و به حداقل رساندن اثرات مخرب اين وضعيت فوري و بحراني هستند. خليلي تاكيد كرد: با توجه به ادامه توفان گرد و غبار، اقدامات بيشتري براي حفظ سلامتي و ايجاد امنيت براي كار و رفاه اجتماعي لازم است.

ارسال نظر