سقف كارت‌هاي چندمنظوره حمل و نقل عمومي افزايش يافت

۱۴۰۳/۰۴/۱۲ - ۲۳:۵۱:۰۸
کد خبر: ۳۱۵۷۵۷

الحاق يك تبصره ذيل ماده ۷ مصوبه تعيين نرخ بليت و كرايه وسايل حمل و نقل عمومي شهر تهران در سال ۱۴۰۳ و الحاق يك بند به تبصره يكم ماده واحده مصوبه نظام يكپارچه بليت الكترونيك حمل و نقل عمومي شهر تهران در جلسه شوراي شهر مورد بررسي قرار گرفت. به گزارش ايرنا، عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسلامي شهر تهران روز سه‌شنبه در دويست و چهل و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه سقف كارت‌هاي چندمنظوره از تاريخ اجراي اين مصوبه براي تمامي اقشار از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزايش مي‌يابد، اظهار كرد: شهرداري بايد بار مالي ناشي از اين مصوبه را محاسبه و به شورا ارسال كند.

الحاق يك تبصره ذيل ماده ۷ مصوبه تعيين نرخ بليت و كرايه وسايل حمل و نقل عمومي شهر تهران در سال ۱۴۰۳ و الحاق يك بند به تبصره يكم ماده واحده مصوبه نظام يكپارچه بليت الكترونيك حمل و نقل عمومي شهر تهران در جلسه شوراي شهر مورد بررسي قرار گرفت. به گزارش ايرنا، عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسلامي شهر تهران روز سه‌شنبه در دويست و چهل و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه سقف كارت‌هاي چندمنظوره از تاريخ اجراي اين مصوبه براي تمامي اقشار از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزايش مي‌يابد، اظهار كرد: شهرداري بايد بار مالي ناشي از اين مصوبه را محاسبه و به شورا ارسال كند.

علي اصغر قائمي با بيان اينكه دولت مكلف است طبق بودجه سنواتي به منظور حمايت و تجليل از رشادت‌هاي جانبازان كه حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان داراي ۲۵ درصد جانبازي، خدماتي را ارايه كند، يادآور شد: شهرداري تهران موظف است نسبت به ارايه خدمات رايگان به اين قشر اقدام و هزينه‌هاي آن را در حساب‌هاي في ما بين دولت اعمال كند. وي با بيان اينكه برآورد مالي كارت منزلت و خبرنگاران ۶۲.۵ ميليارد تومان بود كه به بيش از ۸۸ ميليارد تومان در سال جاري مي‌رسد و بار مالي سنگيني ندارد، اضافه كرد: افزايش سنگين و جدي در اين زمينه نداريم و تقاضاي ما تصويب اين الحاقيه است.

معاون برنامه‌ريزي، توسعه سرمايه انساني و امور شوراي شهرداري تهران هم در اين جلسه گفت: ۴۰ تا ۵۰ ميليارد تومان افزايش هزينه ناشي از افزايش سقف كارت منزلت ايجاد خواهد شد كه به شورا ارايه مي‌شود اما در طرح دولت براي جانبازان و ايثارگران كه به بيش از ۸۰۰ هزار نفر مي‌رسد و تشخيص آن نيز سخت است، افزايش سقف، بار مالي سنگيني دارد. مجيد باقري افزود: تكليف دولت بايد به صورت دقيق در اين طرح لحاظ شود چرا كه بار مالي چشمگيري دارد و بايد به‌طور دقيق مورد بررسي قرار بگيرد. رييس كميته گردشگري شوراي اسلامي شهر تهران هم با بيان اينكه آنچه در اين زمينه اهميت دارد اطلاع‌رساني به شهروندان در خصوص رايگان كردن برخي خدمات و تخفيف‌هاست، اظهار كرد: بسياري از شهروندان در خصوص اين مصوبات بي اطلاع هستند و به نظر مي‌رسد در شهرداري بايد در مورد اين تخفيف‌ها شفاف سازي كنيم. سيداحمد علوي ادامه داد: براي اماكن فرهنگي و ورزشي و حوزه حمل و نقل مصوباتي را براي اقشار مختلف داريم و مي‌بينيم كه در كف جامعه، افراد از آن مطلع نيستند پس بايد طرحي آماده شود كه چنين مصوباتي توسط سازمان‌هاي مربوطه به اطلاع مردم برسد. رييس كميته بودجه شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه فرآيند استفاده جانبازان از كارت بليت‌ها معيوب است و كرامت آنها حفظ نمي‌شود، گفت: بايد به صورت اينترنتي استفاده از اين خدمات دنبال و كارت‌ها توسط پست براي افراد ارسال شود. ميثم مظفر تاكيد كرد: درخواست ما اين است كه شهرداري تا زمان رفع اين مساله موضوع را دنبال كند. در اين جلسه اين دو الحاق با راي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي پايتخت به تصويب رسيد.

ارسال نظر