بزرگ‌ترين بازار نفت جهان مأيوس‌كننده ظاهر شد

۱۴۰۳/۰۴/۱۲ - ۲۳:۳۹:۰۰
کد خبر: ۳۱۵۷۴۴

واردات نفت به آسيا در نيمه اول سال ۲۰۲۴، تحت تاثير كندي خريد توسط چين، برخلاف انتظارات اندكي كاهش يافت. به گزارش ايسنا، آمار شركت مالي LSEG نشان داد خريداران نفت آسيا در شش ماه نخست سال ۲۰۲۴، به ميزان ۲۷.۱۶ ميليون بشكه در روز نفت وارد كردند كه ۱۳۰ هزار بشكه در روز نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ كاهش داشت و علت عمده آن هم واردات كمتر به چين بود.

واردات نفت به آسيا در نيمه اول سال ۲۰۲۴، تحت تاثير كندي خريد توسط چين، برخلاف انتظارات اندكي كاهش يافت. به گزارش ايسنا، آمار شركت مالي LSEG نشان داد خريداران نفت آسيا در شش ماه نخست سال ۲۰۲۴، به ميزان ۲۷.۱۶ ميليون بشكه در روز نفت وارد كردند كه ۱۳۰ هزار بشكه در روز نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ كاهش داشت و علت عمده آن هم واردات كمتر به چين بود.

شايان ذكر است كه واردات نفت به چين در سال ميلادي گذشته، به ۱۱.۲۸ ميليون بشكه در روز رسيد كه ركورد بالايي بود. در ابتداي سال ۲۰۲۴، پيش بيني شده بود كه واردات چين امسال به دليل مشكلات بازار املاك، آهسته شود.

طي نيمه اول امسال، خريد نفت خارجي چين به‌طور ميانگين، ۱۱.۰۸ ميليون بشكه در روز بود كه كاهش محسوسي نسبت به ركورد سال گذشته داشت. اين كاهش، بذر ترديد را در ميان معامله‌گراني كاشت كه يك سال قوي ديگر براي واردات نفت به چين و قيمت‌ها پيش‌بيني مي‌كردند.

از سوي ديگر، واردات نفت به هند در نيمه اول امسال، رشد مستمري داشت و در ماه مه، به ۵.۱ ميليون بشكه در روز رسيد كه حدود ۵.۶ درصد بالاتر از آوريل بود. واردات به هند در شش ماه نخست سال، به‌طور ميانگين، ۴.۸۵ ميليون بشكه در روز بود. كاهش كلي واردات نفت به آسيا برخلاف پيش‌بيني‌ها از هدايت رشد تقاضا توسط اين منطقه است. به عنوان نمونه، آژانس بين‌المللي انرژي پيش‌بيني كرده بود كه رشد تقاضاي جهاني براي نفت امسال به ۹۶۰ هزار بشكه در روز خواهد رسيد كه ۹۰۰ هزار بشكه در روز آن از آسيا خواهد بود. بر اساس گزارش اويل پرايس، اوپك طبق معمول خوش‌بيني بيشتري دارد و انتظار دارد تقاضاي آسيا براي نفت امسال، ۱.۳ ميليون بشكه در روز رشد كند و ۷۲۰ هزار بشكه در روز آن مربوط به چين باشد اما جديدترين آمار واردات نشان مي‌دهد كه دستيابي به اين ميزان رشد، دشوار خواهد بود.

ارسال نظر