مجوزهاي مواجه با تاخير خودكار صادر مي‌شوند

۱۴۰۳/۰۴/۱۲ - ۰۰:۴۵:۵۲
کد خبر: ۳۱۵۶۸۷

درگاه ملي مجوزهاي كشور در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: در ادامه اجراي حكم قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار (تبصره ۳ ماده ۷مكرر)، صدور خودكار تعداد ۱۰۲۹عنوان مجوز با درخواست‌هاي مواجه با تاخير از روز پنجشنبه ۷ تيرماه ۱۴۰۳ در درگاه ملي مجوزها فعال شد.

درگاه ملي مجوزهاي كشور در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: در ادامه اجراي حكم قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار (تبصره ۳ ماده ۷مكرر)، صدور خودكار تعداد ۱۰۲۹عنوان مجوز با درخواست‌هاي مواجه با تاخير از روز پنجشنبه ۷ تيرماه ۱۴۰۳ در درگاه ملي مجوزها فعال شد. به گزارش خبرنگار ما، در اطلاعيه درگاه ملي مجوزها آمده است: در ادامه اجراي حكم قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار (تبصره ۳ ماده ۷مكرر)، صدور خودكار تعداد ۱۰۲۹ عنوان مجوز با درخواست‌هاي مواجه با تاخير از روز پنجشنبه ۷ تيرماه ۱۴۰۳ در درگاه ملي مجوزها فعال شد. شايان ذكر است از سال گذشته تاكنون حدود ۲۷۰۰۰ درخواست مواجه با تاخير از طريق درگاه ملي مجوزها صادر شده‌اند. همه افرادي كه از درگاه ملي مجوزها شناسه يكتا (مجوز الكترونيكي) دريافت مي‌كنند تحت حمايت كامل قانون قرار دارند.از نظر دولت شناسه يكتا (مجوز الكترونيكي) كاملا داراي اعتبار قانوني است و همه مجوزهاي كاغذي به حكم قانون بايد به شناسه يكتا تبديل شوند. دبيرخانه هيات مقررات‌زدايي از همه مراجع صدور مجوز درخواست مي‌كند درخواست‌هاي تأخيرخورده را در اسرع وقت به يكي از دو حالت صدور يا رد با ذكر دليل، تعيين تكليف كنند و هشدار مي‌دهد؛ رد درخواست بدون دليل موجه، معادل درخواست شرط اضافه از متقاضي مجوز است و جرم تلقي مي‌شود. خاطرنشان مي‌سازد مراجع صدور مجوز مي‌توانند در نظارت‌هاي پسيني اقدام مقتضي در خصوص ابطال، تعليق يا لغو مجوز را دقيقا بر اساس ملاحظات و مقررات قيد شده در كاربرگ‌هاي ابطال، تعليق و لغو انجام و از طريق سرويس به درگاه ملي مجوزها بادلايل مستدل براي درج در بانك كسب وكار اعلام نمايند.

ارسال نظر