بررسي آيين‌نامه نحوه تاسيس و فعاليت صندوق‌هاي تضمين

۱۴۰۳/۰۴/۱۲ - ۰۰:۰۵:۳۴
کد خبر: ۳۱۵۶۷۳

سومين جلسه شوراي ملي تامين مالي با حضور اكثريت اعضا شامل وزير اقتصاد، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و رييس كل بيمه مركزي در محل وزارت اقتصاد برپا شد.

سومين جلسه شوراي ملي تامين مالي با حضور اكثريت اعضا شامل وزير اقتصاد، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و رييس كل بيمه مركزي در محل وزارت اقتصاد برپا شد.
ادامه بررسي «پيش نويس آيين نامه اجرايي نحوه تاسيس و فعاليت صندوق‌هاي تضمين » در دستور كار اين نشست بود كه پس از بحث و تبادل نظر، برخي از مواد اين پيش نويس تاييد شد. بررسي شيوه و رويه اجرايي دريافت مجوز، بررسي ضوابط انواع صندوق‌ها، ايجاد محدوديت ۶ ماهه صدور موافقتنامه اصولي، تبديل شركت‌هاي خاص به سهامي عام، سقف مجاز سهامداري، محدوديت زماني براي موسسان صندوق‌هاي تضمين جهت ايجاد صندوق جديد، صدور ضمانتنامه و ايجاد سامانه رصد و نظارت از جمله مواد مورد بررسي در اين نشست بود.
شايان ذكر است نخستين نشست شوراي ملي تامين مالي در ۱۲ خردادماه امسال برگزار شد. قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها در اواسط ارديبهشت ماه براي اجرا به دولت ابلاغ شده است كه از مواد آن، تشكيل «شوراي ملي تامين مالي» است.

ارسال نظر