تاثير مثبت انتخاب پزشكيان بر تجارت كشور

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ - ۰۱:۴۸:۲۰
کد خبر: ۳۱۵۶۱۳

عباس جبالبارزي، نايب رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران درباره رويكرد دو نامزد نهايي انتخابات رياست‌جمهوري در امور مربوط به تجارت خارجي گفت: در سياست خارجي امروز كشور ما تحريم بيش از هر موضوع ديگر اهميت دارد و در موضوع تحريم هم آنچه بيش از هر چيز محل توجه بوده، جايگاه دولت امريكا در اين موضوع است؛ چنانچه وقتي ترامپ از برجام خارج شد اما كشورهاي اروپايي همچنان در برجام بودند، ديگر برجام به واقع اعتباري نداشت.

عباس جبالبارزي، نايب رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران درباره رويكرد دو نامزد نهايي انتخابات رياست‌جمهوري در امور مربوط به تجارت خارجي گفت: در سياست خارجي امروز كشور ما تحريم بيش از هر موضوع ديگر اهميت دارد و در موضوع تحريم هم آنچه بيش از هر چيز محل توجه بوده، جايگاه دولت امريكا در اين موضوع است؛ چنانچه وقتي ترامپ از برجام خارج شد اما كشورهاي اروپايي همچنان در برجام بودند، ديگر برجام به واقع اعتباري نداشت.

 وي افزود: كشور ما براي رشد اقتصادي نياز به جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي دارد و جذب سرمايه‌گذار خارجي نيز به حل كردن چالش تحريم‌ها گره خورده است.  جبالبارزي ادامه داد: با اين تفاسير و با رويكردهاي كه آقاي پزشكيان همواره به آن اذعان داشته‌اند جاي اميدواري است كه دولت ايشان مذاكرات را در چهارچوب‌هايي پيش برد، همان كاري كه ظريف در زمان رياست‌جمهوري حسن روحاني انجام داد و بنابراين اميدواريم با سياستي كه آقاي پزشكيان اتخاذ كرده جو رواني مساعدتري بر ارتباطات ايران و جهان حكمفرما شود.  اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: هر چند اين ايران نبود كه از برجام خارج شد اما پس از دولت دولت ترامپ و در دولت بايدن مي‌شد كارهايي براي ارتقاي روابط انجام داد كه به هر حال انجام نشد و تا وقتي كه بار ديگر مذاكرات صورت نگيرد و توافقات برآمده از آن در سطوح عالي نظام پذيرفته نشود نمي‌توان انتظار تغيير چنداني داشت.  وي افزود: اكنون در شرايط كمبود ارز به سر مي‌بريم و با وجودي كه دولت مي‌گويد از منابع مطلوب ارزي برخوردار هستيم اما ارز نداريم و شمار قابل‌توجهي از توليدكننده‌ها براي دريافت ارز آن هم در رقم‌هاي كوچك بايد ماه‌ها در انتظار بماند در چنين شرايطي كه واردات، توليد و صادرات حال خوبي ندارند، معلوم نيست جهش توليد چگونه مي‌خواهد رقم بخورد؟ 

ارسال نظر