حسين راغفر:

روند توزيع منابع كنوني بايد متوقف شود

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ - ۰۱:۱۵:۴۵
کد خبر: ۳۱۵۵۸۳

يك كارشناس اقتصادي گفت: با توجه به انتخابات رياست‌جمهوري در امريكا، وجود و حضور يك رييس‌جمهوري كه سياست‌هاي منطقي را پيگيري كند و منافع همه مردم و نه فقط منافع يك گروه و قشر خاص را دنبال مي‌كند ضرورت دارد.

يك كارشناس اقتصادي گفت: با توجه به انتخابات رياست‌جمهوري در امريكا، وجود و حضور يك رييس‌جمهوري كه سياست‌هاي منطقي را پيگيري كند و منافع همه مردم و نه فقط منافع يك گروه و قشر خاص را دنبال مي‌كند ضرورت دارد.

حسين راغفر در گفت‌وگو با ايلنا با مقايسه وضعيت اقتصادي كشور با رياست‌جمهوري پزشكيان با شرايط كشور در صورت رياست‌جمهوري جليلي اظهار داشت: اگرچه هيچ يك از كانديداهاي رياست‌جمهوري حرف روشني به معناي ارايه راه‌حل مشخص براي رفع مشكلات اقتصادي مردم ارايه ندادند، اما معتقدم در دوره دوم انتخابات بايد به آقاي پزشكيان راي داده شود تا حدودي از ادامه اين وضعيت نابه سامان اقتصادي جلوگيري و از اين تخريبي كه در چند سال گذشته صورت گرفته تا حدودي كاسته شود.

وي با بيان اينكه مردم بدانند كه واقعيت اين است كه رييس‌جمهوري نقش زيادي در اصلاحات ساختاري ندارد اما قطعا مي‌تواند از تخريب بيشتر جلوگيري كند، ادامه داد: تفاوت وضعيت اقتصادي كشور با رياست‌جمهوري آقاي پزشكيان با رقيب وي در اين است كه اگر رقيب پزشكيان برنده انتخابات باشد به اين معنا است كه نه تنها وضع موجود ادامه پيدا مي‌كند بلكه همين وضعيت نابه سامان بدتر خواهد شد اما آقاي پزشكيان تا حدودي مي‌تواند اين روند را بهبود ببخشد.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: مردم، آنهايي كه خودشان و خانواده‌شان در ايران زندگي مي‌كنند بايد بين گزينه‌اي كه وضع موجود بدتر مي‌كند يا گزينه‌اي كه گشايش نسبي را فراهم مي‌كند يكي را انتخاب كنند. راغفر با بيان اينكه چهاردهمين انتخابات رياست‌جمهوري حساس‌ترين انتخابات كشور محسوب مي‌شود، افزود: با شرايط متفاوت از گذشته مواجه هستيم و بسياري از فرصت‌ها در گذشته به صورت بسيار بدي توزيع شده و از سال 84 تا به امروز دچار وضعيت تخريبي در اقتصاد و توزيع نابرابر فرصت‌ها به زيان عموم مردم و به نفع گروه‌هاي خارجي در درون قدرت و ثروت قرار گرفته‌ايم.

وي با تاكيد بر اينكه اين روند بايد متوقف شود در غير اين صورت فضاي سياسي نظام از درون مورد تهديد است، گفت: 60 درصد مردم راي نداده‌اند و اين يك پيام روشن براي نظام سياسي كشور دارد و بايد براي سياست‌هاي نابرابر توزيع منابع بازنگري اساسي انجام شود در غير اين صورت با مشكل جدي مواجه خواهيم بود.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به برنامه‌هاي سياست خارجي جليلي و وضعيت اقتصاد كشور با اين روابط محدود اظهار داشت: شايد افراد درباره روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه يا آفريقايي حرفي بزنند اما اصلا امكان پذير نبود، شايد در حد شعار صحبت‌هايي زده شود اما آيا در عمل امكان اجرا وجود دارد؟ اين حرف‌ها در حد شعار بوده چراكه بايد ديد مانع اصلي براي اين مسائل از كجا منشأ گرفته و مي‌بينيم كه اين مشكلات از فشار امريكا بر روي كشورها از جمله كشورهاي همسايه حاصل مي‌شود. البته به اين معنا نيست كه تنها با ارتباط با امريكا بتوانيم مسائل را حل كنيم بلكه بايد سياست‌هايي در مقابل كشورها اتخاذ شود كه از ايران هراسي بابت تحريم‌ها جلوگيري كنيم. اين كشورها هم به‌طور قطع از فرصت همكاري با ايران استقبال مي‌كنند.

راغفر ادامه داد: ايران همواره براي ارتباط حداقلي به كشورهاي همجوار امتياز داده است و اين روند بايد بهبود و تغيير كند.

وي افزود: با توجه به انتخابات رياست‌جمهوري در امريكا، وجود و حضور يك رييس‌جمهوري كه سياست‌هاي منطقي را پيگيري كند و منافع همه مردم و نه فقط منافع يك گروه و قشر خاص را دنبال مي‌كند ضرورت دارد و در اينجا يك انتخاب بيشتر در مقابل مردم قرار ندارد و مي‌دانيم تداوم وضع موجود امكان‌پذير نيست و بدتر شدن همين وضع موجود گزينه ديگري است و اين آينده در انتظار مردم است اگر در انتخابات آقاي پزشكيان انتخاب نشود

ارسال نظر