كاهش قيمت دانه‌هاي روغني در راه است

۱۴۰۳/۰۴/۰۹ - ۰۰:۱۱:۳۳
کد خبر: ۳۱۵۴۶۵

فراواني دانه‌هاي روغني در بازار جهاني، عليرغم مشكلات آب و هوايي در برخي مناطق توليدكننده، منجر به كاهش قيمت اين محصولات شده است. اين گزارش نشان مي‌دهد كه افزايش توليد در برخي از كشورهاي صادركننده و ذخيره‌سازي مناسب، عامل اصلي اين فراواني عرضه بوده است.

فراواني دانه‌هاي روغني در بازار جهاني، عليرغم مشكلات آب و هوايي در برخي مناطق توليدكننده، منجر به كاهش قيمت اين محصولات شده است. اين گزارش نشان مي‌دهد كه افزايش توليد در برخي از كشورهاي صادركننده و ذخيره‌سازي مناسب، عامل اصلي اين فراواني عرضه بوده است.

 به گزارش انجمن غلات ايران وزارت كشاورزي ايالات متحده به اين نكته نيز اشاره كرد كه افزايش قيمت روغن سويا در دو سال گذشته به دليل رشد تقاضاي داخلي براي آن در توليد سوخت زيستي، به ويژه براي افزايش توليد گازوئيل تجديدپذير در كاليفرنيا بود.» قيمت سويا پس از بهبود كاشت ايالات متحده و پيش‌بيني‌هاي عرضه جهاني كاهش يافت. قيمت كنجاله سويا نيز به دنبال كاهش قيمت سويا و عرضه فراوان از سوي توليدكنندگان عمده كنجاله، كاهش يافت. وزارت كشاورزي امريكا در گزارش برآورد عرضه و تقاضاي جهاني كشاورزي خود كه در ۱۲ ژوئن منتشر شد، توليد جهاني دانه‌هاي روغني را براي سال‌هاي ۲۰۲۴-۲۰۲۵ را ۶۸۵.۸ ميليون تن اعلام كرد كه ۱.۳ ميليون تن كمتر از پيش‌بيني ماه مه ‌بود كه عمدتاً مربوط به كاهش توليد دانه‌هاي روغني كلزا در استراليا و كشورهاي اتحاديه اروپا است. سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد در شاخص قيمت ماهانه خود كه در ۷ ژوئن منتشر شد، اعلام كرد كه قيمت جهاني روغن نباتي در ماه مي‌نسبت به آوريل ۲.۴ درصد كاهش يافته، اما هنوز ۷.۷ درصد بالاتر از سطح مي‌۲۰۲۳ است.

ارسال نظر