رونق اقتصادي با حمايت از بازار سرمايه

۱۴۰۳/۰۴/۰۸ - ۲۳:۵۷:۲۵
کد خبر: ۳۱۵۴۴۳

تعدادي از مديران عامل كارگزاري، با اشاره به نقش مهم بازار سرمايه در رونق اقتصادي و جهش توليد، راهكارهاي مورد نظر براي رشد بورس و بازگشت اعتماد به بازار در دولت جديد را تشريح كردند.

سنا| تعدادي از مديران عامل كارگزاري، با اشاره به نقش مهم بازار سرمايه در رونق اقتصادي و جهش توليد، راهكارهاي مورد نظر براي رشد بورس و بازگشت اعتماد به بازار در دولت جديد را تشريح كردند. محمد امين ضياءالملكي، مديرعامل كارگزاري برهان سهند با بيان اينكه بازار سرمايه مي‌تواند در حفظ و كنترل تورم و نيز تامين مالي براي بنگاه‌ها كمك‌كننده باشد، اظهار داشت: حمايت از بازار سرمايه و بازگشت اعتماد به سهامداران، زمينه‌ساز رونق اقتصادي است. وي با اشاره به اتفاقات سال ۹۹ و ريزش بازار سهام به دليل برخي تصميمات خلق‌الساعه و ورود هيجاني مردم به بازار سرمايه، افزود: دولت با حمايت همه‌جانبه از بازار سرمايه مي‌بايست زمينه را براي پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد فراهم‌تر كرده و رونق را به بازار سرمايه بازگرداند. ضياءالملكي بازار سهام را بهترين گزينه براي سرمايه‌گذاري‌ ذكر كرد و افزود: اين بازار به واسطه تنوع ابزارهاي معاملاتي و شفافيت مي‌تواند كمك قابل توجهي به جذب سرمايه‌ها و ورود آنها به بخش مولد داشته باشد.

وي در ادامه به كمك بازار سرمايه در حوزه توليد اشاره كرد و اظهار داشت: واحدهاي توليدي براي افزايش توليد و اشتغال نيازمند تامين نقدينگي هستند از اين رو، بازار سرمايه مي‌تواند كمك‌كننده به واحدهاي توليدي باشد، اما اين اتفاق نيازمند سياست‌هاي كلان اقتصادي از سوي دولت، حمايت بيش از پيش از بازار سرمايه و جلوگيري از اتخاذ تصميمات خلق الساعه است. مديرعامل كارگزاري برهان سهند، حمايت از بازار سرمايه، اتخاذ تصميمات درست و بازگشت اعتماد به سهامداران را براي تقويت بورس ضروري خواند. در ادامه، مهناز مرتضي‌پور، عضو هيات مديره كارگزاري آرمان تدبير نقش جهان نيز بازار سهام را بهترين محل براي هدايت نقدينگي به سمت توليد برشمرد و به سنا گفت: بازار سرمايه يك ابزار برتر براي تامين مالي است، بنابراين، دولت جديد مي‌بايست از اين فرصت جهت افزايش بهره‌وري و تامين مالي شركت‌ها براي تقويت بازار سهام بهره ببرد. مرتضي پور با تاكيد بر اينكه با اجراي قانون تامين مالي توليد به‌طور مسلم شرايط خاص و ويژه‌اي براي شركت‌هاي توليدي ايجاد مي‌شود، اظهار داشت: بهترين راهكار براي بهبود وضعيت توليد، تقويت بازار سرمايه و ورود سرمايه‌هاي مردم به اين بازار به جاي سرمايه‌گذاري در بازارهاي غير مولد است. عضو هيات مديره كارگزاري آرمان تدبير نقش جهان تصريح كرد: مسلما زماني كه شرايط براي جذب سرمايه‌گذاري به منظور تامين مالي شركت‌هاي توليدي فراهم شود، اكثر سرمايه‌گذاران با طرح‌هاي توليدي بيش از پيش آشنا شده و با سرمايه‌هاي اندك خود مي‌توانند به تامين مالي شركت‌هاي توليدي كمك كنند. مرتضي پور با بيان اينكه تامين مالي شركت‌هاي توليدي بايد يكي از مهم‌ترين اهداف دولت جديد باشد، افزود: اجراي درست قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها علاوه بر جذب سرمايه‌گذاران، مشاركت آنها براي سرمايه‌گذاري و تامين مالي توليد را افزايش مي‌دهد.

در ادامه، سيد علي اصغر خبيري، مديرعامل كارگزاري ايساتيس پويا، پيش‌بيني پذيري اقتصاد را يكي از مهم‌ترين فرآيندهاي اعتماد سازي در بازار سرمايه ذكر كرد و به سنا گفت: به‌طور قطع، تصميمات ناگهاني و لحظه‌اي، اقتصاد را براي مردم غيرقابل پيش بيني كرده و اعتماد سازي را از بين مي‌برد لذا سياست‌گذاران بايد در جهت بهبود شرايط و رونق بازار سرمايه و حمايت از آن بيش از پيش تلاش كنند. وي با بيان اينكه تغييرات ناگهاني قوانين جاري و تصميمات يك شبه آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري به بدنه اقتصاد خواهد زد، افزود: با اتخاذ تصميمات مناسب در دولت جديد به‌طور حتم بازار سرمايه به فضاي باثبات‌تري دست مي‌يابد. وي با مهم شمردن قوانين و قواعد كلان حاكم بر فضاي سرمايه‌گذاري، عنوان كرد: اين مساله كه قوانين و مقررات به اقتضاي شرايط روز تغيير كند موضوعي است كه به تنهايي مي‌تواند سرمايه‌گذاران را دلسرد و براي سال‌ها اعتماد را از بازار سلب كند. از اين رو، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي براي اجراي بهتر حاكميت شركتي تلاش كنند و هم‌راستا با اين موضوع درك عمومي از فرهنگ سرمايه‌گذاري را تغيير دهند. خبيري در ادامه با تاكيد بر اينكه بايد نهادهاي مالي شروع به اعتمادسازي و فرهنگسازي كنند، به سنا گفت: يكي از راه‌هاي نهادينه كردن بازار سرمايه، افزايش شفافيت و ايجاد بستري امن‌تر براي تصميم‌گيري آنها است. وي، تجميع وجوه و نقدينگي موجود در جامعه و هدايت آن به سمت بازار سرمايه را كمك به رونق توليد صنايع ذكر كرد و اظهار داشت: هدايت نظام‌مند كسب و كارهاي كوچك به سمت بازار سرمايه و تبديل آنها به سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ از جمله توانمندي‌هايي است كه در سال‌هاي اخير توجه زيادي به آن شده و نياز است بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

ارسال نظر