شبكه ملي اطلاعات چقدر پيشرفت كرده است؟

۱۴۰۳/۰۴/۰۶ - ۲۳:۳۷:۴۱
کد خبر: ۳۱۵۳۶۷

طبق گفته وزير ارتباطات در يك دهه منتهي به دولت سيزدهم و طبق ارزيابي مركز ملي فضاي مجازي، كلان پروژه شبكه ملي اطلاعات در ايران حدود ۲۰ درصد پيشرفت داشت اما با تلاش‌هاي صورت گرفته در دولت سيزدهم اكنون بيش از ۶۵ درصد پيشرفت داشته، يعني در كمتر از سه سال پروژه شبكه ملي اطلاعات بيش از دو برابر پيشرفت كرده است.

طبق گفته وزير ارتباطات در يك دهه منتهي به دولت سيزدهم و طبق ارزيابي مركز ملي فضاي مجازي، كلان پروژه شبكه ملي اطلاعات در ايران حدود ۲۰ درصد پيشرفت داشت اما با تلاش‌هاي صورت گرفته در دولت سيزدهم اكنون بيش از ۶۵ درصد پيشرفت داشته، يعني در كمتر از سه سال پروژه شبكه ملي اطلاعات بيش از دو برابر پيشرفت كرده است. به گزارش ايسنا، تحقق شبكه ملي اطلاعات نيز همانند پروژه دولت الكترونيك از جمله اهداف اصلي و حاكميتي كشور در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات به شمار مي‌آيد كه عليرغم فراز و نشيب‌هاي فراوان در طول ساليان گذشته در دولت سيزدهم با اراده جدي‌تري دنبال شد. در يك كاملا اجمالي شبكه ملي اطلاعات از سه لايه زيرساخت شبكه، خدمات پايه و محتوا تشكيل شده است. «سند طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات مصوب سال ۱۳۹۹ شوراي عالي فضاي مجازي، اصلي‌ترين سند بالادستي براي تبين جزئيات اين مفهوم به شمار مي‌آيد. در اين سند نسبت به تعريف ۳۰ هدف عملياتي و براي تحقق هر هدف تعدادي شاخص تعيين شده كه جمعاً ۱۲۲ شاخص براي ارزيابي پيشرفت شبكه ملي اطلاعات مورد بررسي قرار مي‌گيرد. مسوولان براين باور هستند پيشرفت و تحقق كامل شبكه ملي اطلاعات يك پروژه جمعي به شمار مي‌آيد كه نيازمند همكاري و مسووليت پذيري دستگاه‌هاي متعدد اجرايي است.

در اين راستا توسعه و پيشرفت شبكه ملي اطلاعات و رعايت عدالت ارتباطي از مهم‌ترين تأكيدات رييس‌جمهور در اين دولت بود و اين پروژه طي ۱۰ سال تنها ۳۰ درصد پيشرفت داشت اما در سه سال گذشته بر پيشرفته آن افزوده شد. مساله‌اي كه اخيرا وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ارايه گزارش خود از دستاوردهاي اين وزارتخانه در دولت سيزدهم به آن اشاره و اعلام كرد كه شبكه ملي اطلاعات بيش از ۱۵ سال مورد تاكيد رهبري بوده است. وي تأكيد كرد: در يك دهه منتهي به دولت سيزدهم براساس ارزيابي مركز ملي فضاي مجازي كه از سوي رهبري به عنوان ناظر اجراي اين پروژه تعيين شده است اين كلان پروژه در ايران حدود ۲۰ درصد پيشرفت داشت اما با تلاش‌هاي صورت گرفته در دولت سيزدهم اكنون اين پروژه بيش از ۶۵ درصد پيشرفت داشته است، يعني در كمتر از سه سال پروژه شبكه ملي اطلاعات بيش از دو برابر پيشرفت كرده است. از آنجايي كه برقراري عدالت ارتباطي يكي از مهم‌ترين هدف‌هاي اين پروژه محسوب مي‌شود روستاهاي بسياري با كمك اين پروژه توانستند به شبكه‌هاي ارتباطي درسترسي داشته باشند. به‌طور مثال مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات لرستان اواخر خرداد ماه از دسترسي ۸۵ خانوار ديگر روستايي لرستان به شبكه ملي اطلاعات خبر داد و گفت: با احداث سايت جديد ارتباطي در روستاي سراب پاپي از توابع شهرستان سلسله ۸۵ خانوار به شبكه ملي اطلاعات متصل شدند. به گفته او با اجراي اين سايت ۸۵ خانوار با پوشش جمعيتي ۳۱۲ نفر از اينترنت پرسرعت بهره‌مند شدند كه مي‌تواند در جهت رفاه حال مردم و دسترسي به خدمات الكترونيكي و همچنين توسعه كسب و كارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات و عمران و آباداني منطقه نقش بسيار مهمي ايفا كند.

ارسال نظر