7 پرسش دريانوردان از كانديداهاي رياست‌جمهوري

۱۴۰۳/۰۴/۰۶ - ۲۳:۳۳:۳۵
کد خبر: ۳۱۵۳۶۵

كانون دريانوردان طي نامه‌اي با محوريت توسعه اقتصاد دريامحور به كانديداهاي رياست‌جمهوري خواستار پاسخگويي آنها به ۷ پرسش شد.

كانون دريانوردان طي نامه‌اي با محوريت توسعه اقتصاد دريامحور به كانديداهاي رياست‌جمهوري خواستار پاسخگويي آنها به ۷ پرسش شد. به گزارش تسنيم، متن نامه كانون دريانوردان خطاب به كانديداهاي رياست‌جمهوري به اين شرح است: صنعت كشتيراني و دريانوردي، به عنوان يكي از اركان حياتي اقتصاد و توسعه كشور، نيازمند توجه ويژه و برنامه‌ريزي دقيق از سوي مسوولان و مديران ارشد كشور است.

همانطور كه مستحضريد، توسعه اقتصاد دريامحور، كه در برنامه‌هاي راهبردي توسعه پنجم و ششم بر آن تأكيد شده، نقش اساسي در تحقق اهداف بلندمدت اقتصادي و ژئوپليتيكي ايران دارد. با توجه به چالش‌ها و مشكلاتي كه در سال‌هاي اخير به‌دليل انتصابات غيرتخصصي و سياست‌گذاري‌هاي نادرست به وجود آمده است، ضرورت دارد كه كانديداهاي محترم رياست‌جمهوري برنامه‌هاي خود را براي بهبود و توسعه اين صنعت به صورت شفاف و دقيق بيان كنند. كانون دريانوردان، با توجه به نگراني‌هاي موجود و نياز به پاسخگويي و شفافيت در مديريت صنعت كشتيراني و دريانوردي، هفت سئوال كليدي را مطرح كرده است. اين سوالات با هدف روشن‌سازي برنامه‌ها و تعهدات كانديداها در جهت رفع مشكلات و چالش‌هاي پيش‌روي اين صنعت تهيه شده‌اند. از كانديداها تقاضا مي‌شود تا با پاسخ‌هاي خود به اين سئوالات، شفافيت و دقت در برنامه‌هاي خود را به جامعه دريانوردان و عموم مردم ايران نشان دهند:

1- با توجه به توسعه و افزايش كريدورهاي ترانزيتي منطقه و فرامنطقه‌اي بدون نقش‌آفريني ايران كه نقش ژئوپليتيك ايران را به‌شدت تهديد مي‌كند، چه طرحي براي كاهش اين تهديدات و بازگرداندن نقش‌آفريني ايران در كريدورهاي ترانزيت منطقه و فرامنطقه‌اي داريد؟

2- با توجه به نقش حياتي سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان متولي صنعت كشتيراني و دريانوردي كشور و مشكلات ناشي از به‌كارگيري مديران غيرمتخصص در اين سازمان، برنامه شما براي اصلاح فرآيندهاي انتصاب و تضمين به‌كارگيري مديران با تخصص و تجربه مرتبط چيست؟ لطفاً به تفصيل درباره سياست‌ها و سازوكارهاي ارزيابي و انتخاب مديران براي ارتقاي كيفيت مديريت در اين سازمان توضيح دهيد.

3- با توجه به اينكه انتصابات غيرتخصصي باعث فرسايش دارايي‌هاي فني، مالي و انساني شركت‌هاي كشتيراني شده‌اند، چه اقداماتي براي تضمين شايستگي مديران و جلوگيري از انتصاب مديران سياسي و غيرمتخصص در صنعت كشتيراني و دريانوردي در نظر داريد؟ با تأكيد بر اصل پاسخگويي و شفافيت در تصميم‌گيري‌ها، عملكرد مديران را چگونه پايش و ارزيابي خواهيد كرد؟

4- با توجه به نارضايتي‌هاي موجود ناشي از انتصابات سياسي و تأثيرات منفي آن بر انگيزه و حفظ نيروهاي متخصص در صنعت كشتيراني، چه برنامه‌ها و راهكارهايي براي افزايش رضايت شغلي، حفظ و ارتقاي انگيزه نيروهاي متخصص و جلوگيري از خروج اين نيروها از صنعت داريد؟

5- با توجه به نوسانات اقتصادي جهاني و تحريم‌هاي بين‌المللي، چگونه از شركت‌هاي كشتيراني در برابر فشارهاي مالي حمايت خواهيد كرد؟

6- با تأكيد بر ضرورت رعايت الزامات و قوانين محيط زيستي بين‌المللي، چگونه مي‌خواهيد تعادلي بين منافع اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي برقرار كنيد تا پايداري بلندمدت صنعت تضمين شود؟

7- چه برنامه‌اي براي توسعه زيرساخت‌ها از جمله اينترنت و توسعه همكاري با سازمان‌هاي تخصصي دانش‌محور بين‌المللي براي بهره‌مندي از تكنولوژي‌هاي نوين، افزايش نوآوري و بهبود رقابت‌پذيري در صنعت كشتيراني داريد؟

در پايان، به استحضار كانديداها مي‌رسد كه سوالات مطرح شده بر اساس چهارچوب‌هاي نظري- كاربردي و تحقيقات برجسته و معتبر علمي تنظيم شده‌اند. انتظار مي‌رود در پاسخگويي به اين سوالات، صراحت و دقت كافي را لحاظ كنيد.

ارسال نظر