جزييات شفاف‌سازي ۶ پالايشگاه اعلام شد

۱۴۰۳/۰۴/۰۶ - ۰۰:۵۵:۳۴
کد خبر: ۳۱۵۲۷۹

به دنبال الزام سازمان بورس به 6 شركت پالايشي مبني بر افشاي آثار مالي مصوبه اخير نرخ خوراك و فرآورده‌ها قبل از شروع معاملات روز دوشنبه و اصلاح صورت‌هاي مالي، پالايشگاه‌هاي شيراز، بندر عباس، تبريز، اصفهان، تهران و لاوان، دست به شفاف‌سازي زدند.

به دنبال الزام سازمان بورس به 6 شركت پالايشي مبني بر افشاي آثار مالي مصوبه اخير نرخ خوراك و فرآورده‌ها قبل از شروع معاملات روز دوشنبه و اصلاح صورت‌هاي مالي، پالايشگاه‌هاي شيراز، بندر عباس، تبريز، اصفهان، تهران و لاوان، دست به شفاف‌سازي زدند.

بر اساس اين گزارش، پالايشگاه‌ شيراز با نماد معاملاتي «شراز» باتوجه به اصلاح دستورالعمل قيمت‌گذاري خوراك و فرآورده‌هاي اصلي براساس مصوبه هيات وزيران اعلام كرد: اصلاح دستورالعمل قيمت‌گذاري خوراك و فرآورده‌هاي نفتي اين شركت تا 23 دي سال گذشته منجر به افزايش سود خالص 446.6 ميليارد توماني و 406 ريال سود براي هر سهم در سال گذشته مي‌شود. در صورت ابلاغ و تغيير در نرخ خوراك و نرخ فرآورده‌هاي اصلي امكان تغيير در محاسبات سود و زيان وجود خواهد داشت و مراتب به محض دريافت اطلاعات جديد اطلاع‌رساني خواهد شد.
پالايش نفت اصفهان با نماد معاملاتي «شپنا» نيز در پاسخ به نامه 3 تير در خصوص آثار مالي ناشي از اصلاح دستورالعمل قيمت‌گذاري، اعلام كرد: ميزان افزايش سود پس از كسر ماليات در دوره مالي منتهي به اسفند 1402 بالغ بر 4.7 هزار ميليارد تومان است.
اين در حالي است كه پالايش نفت تهران هم با نماد معاملاتي «شتران» به استناد نامه 3 تيرماه هيات وزيران در خصوص دستورالعمل خوراك و فرآورده‌هاي اصلي پالايشگاه‌ها اعلام كرد: طبق برآوردهاي اوليه اين مصوبه بر عملكرد سال مالي 1402 بالغ بر 57 ريال براي هر سهم نسبت به اطلاعات دريافت شده قبلي اثر مثبت دارد.
پالايش نفت لاوان با نماد معاملاتي «شاوان»  نيز در پاسخ به نامه 3 تير هيات وزيران اعلام كرد: تاكنون نرخ‌هاي اصلاحي طبق مصوبه فوق از سوي مراجع ذي‌ربط به اين شركت ابلاغ نشده است. لذا بر اساس محاسبات صورت گرفته موارد به شرح زير ايفاد مي‌شود.
بر پايه اين گزارش، پالايش نفت بندرعباس با نماد معاملاتي «شبندر» اعلام كرد: آثار تعديلي ناشي از مصوبه 2 تير هيات وزيران بر صورت‌هاي مالي منتشره و حسابرسي نشده سال گذشته، منجر به افزايش سود هر سهم حسابرسي نشده از 1955 به 2167 ريال شد.
- براي محاسبه قيمت خوراك و فرآورده‌هاي اصلي 10‌ماهه سال گذشته از دستورالعمل قيمت‌گذاري سال 1401 و براي محاسبه قيمت خوراك و فرآورده‌هاي اصلي دو ماه آخر سال از دستورالعمل قيمت‌گذاري سال 1402 استفاده شد.
- فروش 6 فرآورده اصلي به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي طبق ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده يك قانون الحاق 2 و آيين نامه اجرايي بند  «و»تبصره يك قانون بودجه سال 1402 است. (مقادير تحويلي معادل فروش در نظر گرفته شده است.) 
- طبق نامه معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت، ميانگين ماهانه نرخ فروش حواله مركز مبادله ارز و طلا مبناي نرخ تسعير خوراك و 6 فرآورده اصلي در سال گذشته قرار گرفت.
- گزارش موجود بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي تهيه شده و با توجه به رويه سال‌هاي گذشته، امكان تغيير اطلاعات و گزارش وجود دارد.
بنا بر اعلام پالايش نفت تبريز «شبريز»، ميزان سود هر سهم محاسبه شده در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده 2045 ريال است كه با دريافت صورتحساب ارسالي وزارت نفت در 21 خرداد به 2382 ريال افزايش يافت. دلايل افزايش سود هر سهم عمدتاً مربوط به اختلاف نرخ تسعير ارز شهريور سال گذشته است كه در صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده 10 روز اول شهريور با نرخ تسعير ارز 28.5 هزار توماني و 21 روز مابقي با نرخ 339851 ريالي محاسبه شده بود كه با دريافت صورتحساب ارسالي وزارت نفت مشخص شد نرخ كل ماه شهريور 339851 ريال است و اين امر باعث تغيير EPS از 2045 به 2382 ريال شد.
- ميزان تغيير فروش سال گذشته با لحاظ بند يك مصوبه هيات وزيران 471 ميليارد تومان افزايش مي‌يابد كه منجر به افزايش 29 ريالي EPS خواهد شد كه در نهايت سود هر سهم در صورت‌هاي مالي در حال حسابرسي به 2411 ريال افزايش خواهد يافت.
- سود انباشته و قابل تقسيم پتروشيمي تبريز از شركت‌هاي وابسته اين شركت در پايان سال گذشته حسابرسي شده بالغ بر 1.6 هزار ميليارد تومان است كه پس از برگزاري مجمع سالانه در چهارم تير ماه ميزان سود سهم اين شركت شناسايي و در صورت‌هاي مالي در حال حسابرسي منظور خواهد شد.
- بند 2 مصوبه هيات وزيران در خصوص اين شركت موضوعيت ندارد.
- در خصوص بند 3 مصوبه هيات وزيران با توجه به اينكه مطالبات اين شركت از شركت ملي پالايش پخش فرآورده‌هاي نفتي و شركت‌هاي زير مجموعه در پايان سال گذشته بالغ بر 9 هزار ميليارد تومان است در صورتي كه اين شركت در سال جاري از بابت مابه‌التفاوت خريد نفت خام و فروش فرآورده‌هاي اصلي و سوخت هوايي به وزارت نفت بدهكار باشد، نيازي به گشايش اعتبار اسنادي نبوده و بدهي از محل مطالبات اين شركت تصفيه خواهد شد.در صورتي كه ما به التفاوت فوق منجر به افزايش طلب از وزارت نفت شود به مطالبات اين شركت افزوده خواهد شد.
- طبق بند يك مصوبه سود خالص پالايشگاه لاوان در سال مالي منتهي به اسفند 1402 با در نظر گرفتن مجموعه فرآيندهاي اصلاحي 1050 ميليارد تومان و 1312 ريال براي هر سهم افزايش خواهد يافت.
- در خصوص بندهاي 2 و 3 مصوبه با توجه به عدم دريافت اطلاعات از سوي مراجع مربوطه امكان برآورد آثار سود يا زيان اين بندها امكان‌پذير نيست.
- در صورت ابلاغ و تغيير در نرخ خوراك و نرخ فرآورده‌هاي اصلي امكان تغيير در محاسبات سود و زيان وجود خواهد داشت.

ارسال نظر