ايران رتبه ۳۰ دنيا در توليد برق هسته‌اي شد

۱۴۰۳/۰۴/۰۴ - ۰۱:۲۹:۱۰
کد خبر: ۳۱۵۲۱۷

ايران در سال ميلادي گذشته ۶.۶ تراوات ساعت برق هسته‌اي توليد كرد و سي‌اُمين كشور دنيا در اين زمينه شد. به گزارش تسنيم، موسسه انرژي در گزارشي از رشد يك درصدي توليد برق هسته‌اي در ايران طي سال 2023 خبر داده است.

ايران در سال ميلادي گذشته ۶.۶ تراوات ساعت برق هسته‌اي توليد كرد و سي‌اُمين كشور دنيا در اين زمينه شد. به گزارش تسنيم، موسسه انرژي در گزارشي از رشد يك درصدي توليد برق هسته‌اي در ايران طي سال 2023 خبر داده است. ايران در اين سال 6.6 تراوات ساعت برق هسته‌اي توليد كرده است كه اين رقم نسبت به سال قبل رشد يك درصدي داشته است. توليد برق هسته‌اي ايران در دولت سيزدهم حدود 5 درصد رشد داشته است. ايران در سال 2020 يعني در سال آخر دولت دوازدهم 6.4 تراوات ساعت برق هسته‌اي توليد كرده بود. ايران در ميان معدود كشورهايي در جهان است كه از توليد برق هسته‌اي برخوردار هستند. در سال 2023 تنها 33 كشور جهان از جمله ايران برق هسته‌اي توليد كرده‌اند. كل برق هسته‌اي توليد شده در جهان طي اين سال برابر با 2737 تراوات ساعت بوده است. اين رقم نسبت به سال قبل از آن رشد 2.2 درصدي داشته است. ايران با توليد 6.6 تراوات ساعتي برق هسته‌اي در سال ميلادي گذشته در رتبه 30 جهان از اين نظر قرار داشته است. سهم ايران از كل برق هسته‌اي دنيا در اين سال تنها 0.2 درصد بوده است. امريكا با وجود مخالفت با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، خودش بزرگ‌ترين توليدكننده برق هسته‌اي در جهان است و 29 درصد از كل برق هسته‌اي دنيا در سال 2023 در اين كشور توليد شده است. فرانسه نيز با سهم 12.4 درصدي پس از چين در رتبه سوم دنيا از اين نظر قرار دارد. چين 15.9 درصد از كل برق هسته‌اي دنيا در سال ميلادي گذشته را به خود اختصاص داده و در رتبه دوم دنيا از اين نظر قرار گرفته است. امارات كه اخيراً به باشگاه توليدكنندگان برق هسته‌اي پيوسته  در سال 2023 بيش از 32 تراوات ساعت برق از انرژي هسته‌اي توليد كرده است. اين رقم نسبت به سال قبل رشد 60 درصدي داشته است.

ارسال نظر