علت كمبود انسولين قلمي وارداتي

۱۴۰۳/۰۴/۰۳ - ۰۱:۱۸:۲۷
کد خبر: ۳۱۵۱۶۵
علت كمبود انسولين قلمي وارداتي

رييس سازمان غذا و دارو گفت: نيمي از انسولين قلمي مورد نياز بيماران ديابتي از محل توليد داخل و نيمي ديگر از طريق واردات تامين مي‌شود.

رييس سازمان غذا و دارو گفت: نيمي از انسولين قلمي مورد نياز بيماران ديابتي از محل توليد داخل و نيمي ديگر از طريق واردات تامين مي‌شود. سيدحيدر محمدي با اشاره به اينكه كمبود برخي از انواع انسولين‌هاي قلمي به دليل كاهش توليد شركت خارجي است، اظهار كرد: شركت نووميكس توليد خود را كاهش داده است و به تبع آن تنها يك چهارم سهميه درخواستي ايران را تحويل داده است، اما با كمك توليد كننده داخلي كه اين دارو را تحت ليسانس توليد مي‌كند، بخشي از كمبود را جبران كرديم. بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، او افزود: با توجه به محدوديت منابع مالي امكان اينكه تمام بازار را بتوانيم از منابع خارجي تامين كنيم، ميسر نيست، اما نظر به اينكه برخي از بيماران براي مصرف نمونه خارجي پافشاري دارند، بايد از قبل سهميه آنها مشخص شود. به گفته معاون وزير بهداشت، مشابه تمامي انسولين‌هاي قلمي وارداتي در داخل توليد مي‌شود و مشكلي براي تامين داروي اين بيماران وجود ندارد. اما برخي بيماران برايشان سخت است كه به سمت تغيير دارو بروند و در اين زمينه مقاومت وجود دارد. محمدي تصريح كرد: طبق آمارها، سال ۱۴۰۲ بيش از ۹۹ درصد داروهاي مورد نياز كشور توليد داخلي و فقط يك درصد وارداتي بود.

ارسال نظر