تبديل روستاها به مقاصد گردشگري با حداقل آسيب

۱۴۰۳/۰۴/۰۳ - ۰۱:۱۷:۵۷
کد خبر: ۳۱۵۱۶۴
تبديل روستاها به مقاصد گردشگري با حداقل آسيب

معاون گردشگري كشور گفت: هدف اصلي فعاليت ميز ملي گردشگري روستايي، تبديل روستاهاي مستعد به مقاصد گردشگري با توسعه همه‌جانبه و به حداقل رساندن آسيب‌هاي محيط‌زيستي، اجتماعي و فرهنگي است.

معاون گردشگري كشور گفت: هدف اصلي فعاليت ميز ملي گردشگري روستايي، تبديل روستاهاي مستعد به مقاصد گردشگري با توسعه همه‌جانبه و به حداقل رساندن آسيب‌هاي محيط‌زيستي، اجتماعي و فرهنگي است. علي‌اصغر شالبافيان با تشريح اهميت حضور در رقابت بين‌المللي انتخاب روستاهاي جهاني كه هر ساله توسط سازمان گردشگري ملل متحد UN_Tourism برگزار مي‌شود، اين بستر را فرصتي ويژه براي معرفي روستاهاي كشورمان در عرصه جهاني اعلام و گزارشي از آخرين اقدامات حضور در نشست‌هاي بين‌المللي مربوطه در كشور اسپانيا ارايه كرد. او همچنين عليرغم اهميت اين موضوع، رسالت اصلي فعاليت ميز ملي گردشگري روستايي را توجه به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي متنوع روستاهاي گردشگري كشور و تبديل آنها به مقاصد گردشگري عنوان كرد در حالي كه كمترين آسيب محيط‌زيستي، اجتماعي و فرهنگي را به همراه داشته باشند. شالبافيان در ادامه با اشاره به اينكه روستاهاي كشورمان از ظرفيت‌هاي متعددي برخوردار هستند اما هنوز به جاذبه تبديل نشده و تجاري‌سازي نشده‌اند، موضوع توجه به تأمين نيازهاي سخت‌افزاري از جمله زيرساخت‌ها و نرم‌افزاري شامل محصول‌سازي، محتواسازي در فضاي مجازي و نيز تبديل به مقاصد جديد را مطرح كرد. معاون گردشگري همچنين يكي از ويژگي‌هاي تبديل شدن به محصول گردشگري را در معرض ديد قرار گرفتن عنوان كرد. از اين رو دليل معرفي ظرفيت‌هاي روستا در فضاي مجازي منطبق با شاخص‌هاي بين‌المللي سازمان گردشگري ملل متحد UN_Tourism مي‌تواند گامي مهم به سوي ايجاد رقابت براي محتواسازي روستاهاي كشور و تبديل آنها به مقاصد محصول محور و برندينگ به شمار آيد. شالبافيان فرصت گردهمايي جمع حاضر در ميز گردشگري روستايي را امكاني ويژه براي آگاهي از روند انتخاب روستاهاي جهاني، تبادل تجربيات و نحوه توجه به نقاط قوت روستاها عنوان كرد.

ارسال نظر