موافقت اصولي اولين اوراق وكالت صادر شد

۱۴۰۳/۰۴/۰۳ - ۰۰:۴۰:۲۳
کد خبر: ۳۱۵۱۴۷

مرتضي چشان، رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با ماهيت اوراق وكالت، اظهار كرد: اوراق وكالت يكي از انواع ابزارهاي تامين مالي است كه بر مبناي ضوابط عقد وكالت استوار است. در اين نوع اوراق، سرمايه‌گذاران منابع مالي خود را در قالب عقد وكالت در اختيار باني قرار مي‌دهند و باني به عنوان وكيل دارندگان اوراق، منابع حاصل از انتشار اوراق را براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي متنوع كه در زمان انتشار از طريق بيانيه ثبت به اطلاع خريداران اوراق مي‌رساند سرمايه‌گذاري مي‌كند.

مرتضي چشان، رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با ماهيت اوراق وكالت، اظهار كرد: اوراق وكالت يكي از انواع ابزارهاي تامين مالي است كه بر مبناي ضوابط عقد وكالت استوار است. در اين نوع اوراق، سرمايه‌گذاران منابع مالي خود را در قالب عقد وكالت در اختيار باني قرار مي‌دهند و باني به عنوان وكيل دارندگان اوراق، منابع حاصل از انتشار اوراق را براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي متنوع كه در زمان انتشار از طريق بيانيه ثبت به اطلاع خريداران اوراق مي‌رساند سرمايه‌گذاري مي‌كند.
رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: اوراق وكالت فرصت جديدي براي تامين مالي هلدينگ‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به حساب مي‌آيد و شركت‌هاي مذكور به عنوان باني انتشار اوراق، از اين طريق مي‌توانند در راستاي تامين مالي شركت‌هاي زيرمجموعه و شركت‌هاي پروژه تابعه كه بر اساس دستورالعمل‌هاي موجود، شرايط تامين مالي از بازار سرمايه را ندارند به منظور ايفاي طرح‌هاي توسعه‌اي خود اقدام كنند.
چشان همچنين با بيان اين مطلب كه پيش از اجرايي شدن قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها، در صورت انتشار اوراق وكالت و تزريق منابع آن به شركت‌هاي تابعه توسط شركت‌هاي هلدينگ، هزينه‌هاي مالي انتشار اوراق جزو هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي محسوب نمي‌شد، اظهار كرد: يكي از موضوعاتي كه سازمان بورس در راستاي كاهش هزينه‌هاي تامين مالي توليد از طريق انتشار اوراق بدهي مجدانه پيگير آن بود در نظر گرفتن مشوق‌هاي مالياتي براي تامين مالي توليد است كه اين مهم در تبصره ۲ ماده ۱۴ اين قانون متبلور شده است. بر اساس اين بند، هزينه‌هاي مالي كه توسط شركت‌هاي مادر تخصصي (هلدينگ) به صورت مستقيم يا از طريق شركت تابعه مالك طرح (پروژه) بابت انتشار اوراق و كارمزد تخصيصي يا پرداختي به شركت‌هاي متعهد پذيره نويسي و بازارگرداني اوراق و كارمزد ساير اركان انتشار اوراق پرداخت مي‌شود، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ساير مزاياي اوراق وكالت، بيان كرد: اوراق وكالت هزينه و زمان تامين مالي شركت‌ها را كاهش مي‌دهد، چرا كه شركت‌هاي هلدينگ‌ به عنوان باني انتشار اوراق، به نيابت از شركت‌هاي زيرمجموعه خود كه قصد تامين مالي دارند، يك‌بار مسير تامين مالي از جمله ارايه مدارك و مستندات انتشار اوراق، حسابرسي بيانيه ثبت، انعقاد قراردادها با اركان را طي كرده و هزينه‌هاي مربوط به تامين مالي را پرداخت مي‌كند.

ارسال نظر