تاجرنيا: توصيه رهبري انقلاب خطاب به همه كانديداهاست

۱۴۰۳/۰۴/۰۳ - ۰۰:۲۳:۴۹
کد خبر: ۳۱۵۱۳۶

رييس ستاد انتخابات استان تهران مسعود پزشكيان با اشاره به توصيه‌هاي اخير رهبري انقلاب به كانديداهاي رياست‌جمهوري، گفت: توصيه‌اي كه مطرح شده، خطاب به همه كانديداهاست؛ هم كساني كه مي‌خواهند نقد كنند بايد منصفانه عمل كنند و هم آنان كه دربرابر اين انتقاد قرار مي‌گيرند، آن نقد را نقد به نظام ندانند.

رييس ستاد انتخابات استان تهران مسعود پزشكيان با اشاره به توصيه‌هاي اخير رهبري انقلاب به كانديداهاي رياست‌جمهوري، گفت: توصيه‌اي كه مطرح شده، خطاب به همه كانديداهاست؛ هم كساني كه مي‌خواهند نقد كنند بايد منصفانه عمل كنند و هم آنان كه دربرابر اين انتقاد قرار مي‌گيرند، آن نقد را نقد به نظام ندانند. علي تاجرنيا در گفت‌وگو با ايسنا درباره توصيه‌هاي رهبر انقلاب به نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري اظهار كرد: تمامي كانديداهاي تاييد صلاحيت شده با يك وسواس جدي توسط شوراي نگهبان انتخاب شده‌اند. از نظر ما افراد بسياري از ديگر جريان‌هاي سياسي وجود داشتند كه صلاحيت كانديداتوري داشتند اما به هر دليل كانديدا نشدند. بخشي از نقدهايي كه ممكن است در فضاي رقابتي در انتخابات صورت گيرد طبيعي است، اما بايد مراقب بود كه نقدها منجر به اين نشود كه فضاي عمومي كشور و خصوصاً عملكردهاي مثبتي كه وجود داشته، ناديده انگاشته شوند. وي افزود: در اين زمينه بيش از اينكه به افرادي كه انتقاد مي‌كنند ايراد وارد باشد، به كانديداهايي ايراد وارد است كه سعي مي‌كنند كوچك‌ترين نقد را هم به مخالفت با مصالح نظام نسبت دهند؛ مثلاً اينكه كسي ممكن است شرايط اقتصادي را نقد كند اما ديگري او را متهم به سياه‌نمايي كند. رييس ستاد انتخابات استان تهران مسعود پزشكيان يادآور شد: توصيه‌اي كه مطرح شده، خطاب به همه كانديداهاست. هم كساني كه مي‌خواهند نقد كنند، منصفانه عمل كنند و هم آنان كه در برابر اين انتقاد قرار مي‌گيرند، آن نقد را نقد به نظام ندانند. تاجرنيا گفت: تا الان آنچه در حوزه انتخابات پيش رفته معقول بوده اما ممكن است برخي حرف‌ها و اتهام‌زني‌هايي شروع شود و زمينه‌ساز همين مساله شود. دروغگو خطاب كردن يك كانديدا كه تاييد شده و طرفداراني دارد زيبنده نيست. وي با بيان اينكه اصل حمايت از پزشكيان و همراهي با او قطعاً منجر به مشاركت بيشتر مي‌شود، اظهار كرد: اين حمايت نشان‌دهنده اين است كه رويكرد اصلاح‌طلبان رويكرد تعاملي است. اينكه كوچك‌ترين انتقادي به عنوان تندروي محسوب شود همان روشي است كه در دو انتخابات گذشته انجام شده و نتيجه يكدست بودن حاكميت را هم ديديم. اصلاح‌طلبي همزاد با اعتدال و مقابل نقطه افراطي‌گري است. تاجرنيا گفت: آنچه در اين مدت باعث شده چنين تصوري ايجاد شود قلب واقعيت‌هاست؛ اينكه نفع يك جناح سياسي در اين بوده كه اصلاح‌طلبان را تندرو نشان دهند تا بتوانند به نوعي آنان را حذف كنند. آقاي پزشكيان به اندازه كافي هوشيار هستند و باهوش عمل مي‌كنند و اصلاح‌طلباني هم كه كنار ايشان هستند نه براي راديكاليزه‌كردن فضا كه براي همراهي و مشاركت آمده‌اند.

ارسال نظر