پرداخت مشوق صادراتي با سود تسهيلات بانكي

۱۴۰۳/۰۴/۰۲ - ۰۱:۵۸:۲۰
کد خبر: ۳۱۵۰۸۶

فراخوان پرداخت مشوق صادراتي در قالب كمك سود تسهيلات بانكي سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

فراخوان پرداخت مشوق صادراتي در قالب كمك سود تسهيلات بانكي سال ۱۴۰۲ اعلام شد.
سازمان توسعه و تجارت آمده در فراخواني اعلام كرد، اين سازمان در نظر دارد به منظور حمايت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات كالا و خدمات و افزايش حجم و تنوع محصولات و خدمات در بازارهاي هدف صادراتي، نسبت به پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي به صادركنندگان كالا و خدمات با اولويت پرداخت به صادركنندگان نمونه ملي و صادركنندگان محصولات 
دانش بنيان اقدام كند. 
در اين دستورالعمل همچنين از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت شده است، نسبت به ارايه درخواست كتبي خود به همراه تكميل فرم‌هاي مربوطه كه در پورتال سازمان به آدرس www.Tpo.ir بارگذاري شده است اقدام كنند.
سازمان توسعه و تجارت همچنين با توجه به پايين بودن اعتبار مالي تخصيصي در اين خصوص اعلام كرده اولويت بر اساس ثبت درخواست در دبيرخانه سازمان است.
باتوجه به فراخوان مذكور اين سوال مطرح مي‌شود كه شروط برخورداري از مشوق‌هاي صادراتي چيست؟ در اين خصوص در اين فراخوان به اين نكته اشاره شده كه كليه متقاضيان بايد نسبت به ايفاي تعهدات ارز حاصل از صادرات (حداقل 60 درصد) در زمان تشكيل پرونده و ارايه اسناد مثبت صادراتي اقدام كنند. بديهي است پرداخت قطعي مشوق‌هاي فوق منوط به رفع تعهدات ارزي به ميزان حداقل 60 درصد در زمان دريافت پرونده يا پرداخت مشوق است.
مهلت پذيرش پرونده‌هاي متقاضيان تا تاريخ 10 خرداد 1403 است. متقاضيان پس از ثبت درخواست دريافت مشوق مذكور به صورت مكتوب، نسبت به تحويل اسناد و مدارك مربوطه به دفتر خدمات ارزي و مالي سازمان توسعه تجارت ايران اقدام كنند.
از سوي ديگر صادركنندگان و متقاضيان مشوق صادراتي به منظور دريافت مشوق صادراتي سال 1402 در اجراي بند (ب) ماده 31 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و به منظور انطباق هزينه انجام شده بايد درخصوص دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت‌كننده كمك از دستگاه‌هاي دولتي، در صورت دريافت مشوق صادراتي در سال 1401 نسبت به ارايه گزارش دريافت مشوق، تاييد شده با مهر حسابرس يا بازرس قانوني آن شركت اقدام كنند.

ارسال نظر