مدير شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي استان مركزي:

تجهيز مخازن نفت سري 200 و 700 تاسيسات انبار نفت منطقه استان مركزي به ديلوژ ولو برقي

۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۰۱:۴۸:۴۸
کد خبر: ۳۱۴۸۱۹

به گزارش روابط عمومي منطقه استان مركزي، سعيد جمشيدي، مدير منطقه از اتمام پروژه سيستم ديلوژ ولو برقي مخازن سري 200 و700 در تاسيسات انبار نفت اراك خبر داد.

به گزارش روابط عمومي منطقه استان مركزي، سعيد جمشيدي، مدير منطقه از اتمام پروژه سيستم ديلوژ ولو برقي مخازن سري 200 و700 در تاسيسات انبار نفت اراك خبر داد. ايشان اظهار داشت: يكي از شاخص‌هاي مهم سيستم اطفاي حريق در مخازن، تجهيز آنها به سيستم ديلوژ ولو است كه نقش مهمي در ايمني و محافظت از مخازن در برابر حريق و بروز حوادث احتمالي دارد. ايشان به خصوصيات اين تجهيز اشاره كرد و افزود: سيستم فوق‌الذكر داراي دانسيته بالايي است كه با تخليه سريع آب به مقدار زياد از حريق احتمالي و ايجاد حوادث ناشي از آن جلوگيري مي‌كند. در صورت حريق، اين ولوها با سرعت فعال شده و حجم زيادي از آب را با فشار 10Bar  در زمان كوتاهي جابه‌جا مي‌كند كه در مهار آتش مي‌تواند موثر باشد. مدير منطقه استان مركزي افزود: براي انجام پروژه فوق بالغ بر هفت ميليارد ريال هزينه مصرف شده است و تعداد 13 دستگاه از ديلوژ ولوهاي مخازن مذكور برقي شده‌اند. مدير شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي استان مركزي از تجهيز مخازن سري 200 و 700 تاسيسات انبار نفت منطقه استان مركزي به ديلوژ ولو برقي خبر داد.

ارسال نظر