دلايل افزايش ۳ همتي گاز مصرفي صنايع

۱۴۰۳/۰۳/۲۸ - ۲۳:۴۲:۴۴
کد خبر: ۳۱۴۷۹۷

طبق آخرين آمار ارايه شده از سوي اداره ميز صنعت و رتبه‌بندي ناشران سازمان بورس، ميزان مصرف گاز صنايع در اسفند ۱۴۰۲ رقمي حدود ۶۰ هزار ميليارد ريال بود، در حالي كه اين عدد در فروردين ۱۴۰۳ با ۳۰ هزار ميليارد ريال افزايش به ۹۰ هزار ميليارد ريال رسيد.

طبق آخرين آمار ارايه شده از سوي اداره ميز صنعت و رتبه‌بندي ناشران سازمان بورس، ميزان مصرف گاز صنايع در اسفند ۱۴۰۲ رقمي حدود ۶۰ هزار ميليارد ريال بود، در حالي كه اين عدد در فروردين ۱۴۰۳ با ۳۰ هزار ميليارد ريال افزايش به ۹۰ هزار ميليارد ريال رسيد. سازمان بورس و اوراق بهادار آخرين آمار از جزييات مصرف انرژي صنايع بازار سرمايه در فرودين ۱۴۰۳ را منتشر كرد و به مقايسه آن نسبت به اسفند سال ۱۴۰۲ پرداخت.
بر اساس اين گزارش، بيشترين ميزان مصرف انرژي در صنايع مختلف بازار سرمايه به برق و گاز اختصاص داشته است. مصرف اين انرژي‌ها در فروردين ماه ۱۴۰۳ نسبت به اسفند ماه با با افزايش همراه بوده، به گونه‌اي كه ميزان مصرف گاز صنايع در اسفند ماه عدد ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون متر مكعب بود و اين ميزان مصرف در فروردين ماه با يك ميليارد افزايش به رقم ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون متر مكعب رسيد.
افزون بر اين، ميزان مصرف برق صنايع در فروردين ماه عدد ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون كيلو وات ساعت بود كه اين ميزان مصرفي در ماه پاياني سال ۱۴۰۲ رقمي حدود ۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون كيلو وات ساعت اعلام شده است. در ادامه اين گزارش آمده است؛ با توجه به رفع محدوديت‌هاي مصرف انرژي در زمستان، ميزان مصرف انرژي‌هاي گازوييل در فروردين ماه امسال نسبت به اسفند ماه كاهش پيدا كرد و به كمتر از ۵۰۰ ميليون متر مكعب رسيد.
در بخش ديگر اين گزارش اعلام شده است؛ هزينه مصرف انرژي در ميان صنايع مختلف از ديگر موضوعاتي است كه در اين گزارش به آن پرداخته شده و بيشترين هزينه به انرژي گاز و برق تعلق گرفته است.
بر اين اساس، ميزان مصرف گاز صنايع در اسفند ماه به دليل محدوديت‌هاي اعمال شده در مصرف گاز صنايع رقمي حدود ۶۰ هزار ميليارد ريال بود، در حالي كه اين عدد در فروردين ماه به دليل لغو محدوديت‌ها و بازگشت فعاليت صنايع به روال گذشته با ۳۰ هزار ميليارد ريال افزايش همراه شد و عدد به ۹۰ هزار ميليارد ريال رسيد.
در عين حال، ميزان برق مصرفي صنايع در فروردين ماه ۴۰ هزار ميليارد ريال اعلام شده كه اين عدد در اسفند سال گذشته، ۳۰ هزار ميليار ريال بود. همچنين، بر اساس آمار ارايه شده، مصرف ريالي آب صنايع در اسفند ماه ۱۴۰۲ رقم ۱۰ هزار ميليارد بود كه در فروردين ماه با ۱۰ هزار ميليارد افزايش به ۲۰ هزار ميليارد ريال رسيد.
دربخش پاياني اين گزارش آمده است؛ بيشترين سهم مصرف ريالي حامل‌هاي انرژي در صنايع بازار سرمايه به گاز، برق و آب اختصاص يافته كه به ترتيب با مصرف ۶۳، ۲۷ و ۷ درصدي همراه بوده است.

ارسال نظر