برخورد با صندوق‌های متخلف

۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۰۱:۲۱:۲۱
کد خبر: ۳۱۴۷۱۴

ابولفضل کارگذار، ريیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص نامه‌ای که در هفته گذشته درخصوص ممنوعیت استفاده از برخی کلمات در تبلیغات صندوق‌های درآمد ثابت گفت: هفته گذشته نامه‌ای از اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس منتشر شد مبنی بر ممنوعیت برخی از عباراتی که درخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در تبلیغات استفاد می‌شود.

صدای بورس| ابولفضل کارگذار، ريیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص نامه‌ای که در هفته گذشته درخصوص ممنوعیت استفاده از برخی کلمات در تبلیغات صندوق‌های درآمد ثابت گفت: هفته گذشته نامه‌ای از اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس منتشر شد مبنی بر ممنوعیت برخی از عباراتی که درخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در تبلیغات استفاد می‌شود. وی ادامه داد: عمده دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در دو حوزه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری است، لذا چه در حوزه سهام که نوسانات ارزش در آن وجود دارد که بر NAV صندوق اثرگذار استو چه در حوزه اوراق بهادار با درآمد ثابت که ما ریسک نرخ بهره را داریم نمی‌توان گفت همواره می‌توان نرخ سود پایدار و ثابت را پرداخت کرد و به‌طور قطع اینکه مطرح شود نرخ سود پایدار پرداخت می‌شود امکان‌پذیر نیست. کارگذار افزود: تاکید سازمان بورس و اوراق بهادار در آن نامه به مدیران صندوق‌های درآمد ثابت این است که مطابق واقعیت و شفاف‌سازی عمل کنند و این نامه مربوط به اینکه خبر منفی برای اینکه آیا این صندوق‌ها سود‌سازند یا خیر؟ نبوده است و فقط برای بهبود میزان شفافیت عملکردی صندوق‌های درآمد ثابت است. ريیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت: هم‌اکنون در سبد صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت حدود ۱۲درصد سهام وجود دارد که همین موضوع باعث ایجاد نوسان می‌شود. صندوق‌های ضامن نقدشوندگی دارند، اما جبران خسارت در این صندوق‌ها وجود ندارد. وی اظهار داشت: تسهیلاتی برای صندوق‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت لحاظ شده به ‌طوری که صندوق‌های بهادار با درآمد ثابت الزام هستند حداکثر ۴۰ درصد از دارایی خود را در سپرده‌های بانکی قرار داده و از آن سمت حداقل ۲۵درصد از دارایی‌های خود را به خرید اوراقی که توسط دولت منتشر می‌شود، اختصاص دهند. کارگذار ادامه داد: از این رو، فرصت ۶ ماهه‌ای به صندوق‌ها داده شصده تا بتوانند تا ۱۰درصد در حوزه سپرده بانکی امکان سپرده‌گذاری بیشتری داشته و همچنین نصاب سرمایه گذاری در اوراق منتشره توسط دولت به حداقل ۲۰درصد کاهش یافت تا صندوق ها بتوانند با اقدامات سریع‌تر، با شرایط خود را وفق دهند. ريیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در‌خصوص برخود با صندوق‌های متخلف در حوزه تبلیغات گفت: مصوبه ابلاغی مرتبط با تضمین سود سال ۹۶ ابلاغ شده و ماهیت فعالیت صندوق‌ها نیز از گذشته همین بوده است؛ لذا در گذشته هم این نامه‌ها زده شده است، اما در کل اگر صندوق‌ها تبلیغاتی داشته باشند که خلاف این موضوع بوده حتما بررسی و براساس آن برای آنها پرونده تخلفاتی صادر و برخورد خواهدشد.

ارسال نظر