ضرورت ترویج سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۰۱:۵۴:۰۰
کد خبر: ۳۱۴۶۲۳

صادق قاسمی، با اشاره به تاثیر اجرای قانون تامین مالی تولید بر بازار سرمایه و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازار سهام گفت: در فصل ۴ قانون تامین مالی تولید به تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره دارد به این معنا که زمینه و بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح پروژه‌های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فراهم شود.
وی در ادامه به نقش بازار سرمایه در راستای اجرای درست قانون تامین مالی و جهش تولید اشاره کرد و افزود: اکنون جایگاه بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت‌های تولیدی ارتقاء پیدا کرده است. یکی از روش‌های تأمین مالی برای شرکت‌ها، انتشار اوراق بدهی است چرا که این اوراق از یک‌سو تامین‌کننده بودجه لازم برای پیاده‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و نهادها و از سوی دیگر روشی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ایمن‌کردن پرتفوی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. قاسمی در ادامه با تاکید بر این که هدف از این قانون، کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد فضایی برای جذب سرمایه‌های مردم به سمت تولید از مسیر بازار سرمایه است، اظهار داشت: مردم با بهره‌گیری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به راحتی می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام اقدام کنند چرا که ریسک آنها نسبت به سایر ابزارهای مالی بسیار پایین است. لذا با تجمیع سرمایه‌ها در این صندوق ها و هدایت آنها به سمت تولید، شاهد رشد و رونق تولید در کشور خواهیم بود.

ارسال نظر