پاي كدفروشان موبايل به پرونده پولشويي باز مي‌شود؟

۱۴۰۳/۰۳/۲۴ - ۰۰:۵۳:۴۷
کد خبر: ۳۱۴۵۵۸

شركت‌هاي صوري حوزه تلفن همراه زمينه فرار مالياتي را فراهم مي‌كنند اما با توجه ارقام بالايي كه در حوزه موبايل وجود دارد، احتمال پولشويي‌هاي بزرگ نيز در ميان است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

شركت‌هاي صوري حوزه تلفن همراه زمينه فرار مالياتي را فراهم مي‌كنند اما با توجه ارقام بالايي كه در حوزه موبايل وجود دارد، احتمال پولشويي‌هاي بزرگ نيز در ميان است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.
به گزارش تسنيم، كد فروشي به عنوان يكي از روش‌هاي فرار مالياتي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. در اين روش افراد يا شركت‌ها، كد اقتصادي يا مالياتي خود را به ديگران واگذار مي‌كنند يا مي‌فروشند تا ديگران بتوانند از آن كد براي فرار مالياتي استفاده كنند، اين عمل معمولاً به‌منظور پنهان كردن درآمد واقعي و پرداخت كمتر ماليات صورت مي‌گيرد.
 با اين وجود چنين مواردي در برخي اصناف كه گردش مالي بالاتر دارند و يا كالاهايي هستند كه به نحوي از حمايت دولتي برخوردار مي‌شوند حساسيت‌هاي بسيار بالاتري دارد. به‌طور مثال در حوزه تلفن‌هاي همراه كمتر از 600 دلار كه از ارز نيمايي استفاده مي‌كنند، همزمان، مي‌توان شاهد گرانفروشي، حيف و ميل ارزي فرارمالياتي و پولشويي براي پنهان كردن درآمدهاي غيرقانوني بود.
تلفن‌هاي همراه كمتر از 600 دلار به اين علت كه كالاي ضروري هستند ارز نيمايي دريافت مي‌كنند. به همين دليل قيمت اين كالاها بايد براساس نرخ سامانه بانك مركزي محاسبه شود و تنها مبلغ سود متعارف به آن افزوده شود. با اين وجود و به خصوص در شرايط نوسان ارزي شاهد افزايش بي‌رويه قيمت اين دسته از كالاها هستيم.
به نظر مي‌رسد كه افراد متختلف با استفاده از روش كد فروشي درآمدهاي بيشتر خود از اين روش را پنهان مي‌كنند و به اين ترتيب اقدام به فرار مالياتي مي‌كنند كه اين مساله و مسيري كه براي مخفي نگه‌داشتن اين درآمدها طي مي‌شود مي‌تواند مصداق جدي براي پولشويي‌هاي بزرگي باشد كه رخ مي‌دهد.
برهمين اساس نياز است تا به مساله گرانفروشي تلفن‌هاي پايين‌تر از 600 دلار از جنبه‌هاي مختلفِ پولشويي، فرارمالياتي و حيف و ميل منابع ارزي كشور ورود شود. اين مساله نيازمند اقدامي جدي و بازدارنده است.

ارسال نظر