تأكيد بر تحويل سريع‌تر دو سوله بحران

۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۰۱:۱۱:۲۱
کد خبر: ۳۱۴۴۷۷

عضو شوراي شهر تهران بر لزوم تحويل هرچه سريع‌تر دو سوله بحران به سازمان مديريت بحران تأكيد كرد.

عضو شوراي شهر تهران بر لزوم تحويل هرچه سريع‌تر دو سوله بحران به سازمان مديريت بحران تأكيد كرد.
به گزارش ايسنا، احمد صادقي ديروز در دويست و چهل و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران در تذكري گفت: برقي سازي دستاوردهاي بسيار خوبي براي مردم دارد و قطعا شهروندان لايق بهترين‌ها هستند. با تلاش معاونت مربوطه اميدواريم مردم طعم شيرين خدمت را بچشند. از شهردار تهران و تمامي مديران مربوطه قدرداني مي‌كنم. وي افزود: علي‌رغم تذكرات بنده هنوز دو سوله بحران به سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران تحويل داده نشده است. با همت روساي سازمان ورزش و سازمان پيشگيري و مديريت بحران ۵۹ پايگاه تخصيص يافت؛ اما هنوز پايگاه اشراق كه در اختيار اداره كل فرهنگي و هنري و يك پايگاه زير نظر باغ موزه دفاع مقدس به سازمان مديريت بحران تحويل داده نشده است. صادقي با تأكيد بر اينكه زمان مراجعه براي پيگيري موضوع برخورد بدي با سازمان مديريت بحران صورت گرفته است، ادامه داد: هرچه سريعتر بايد اين دو پايگاه در اختيار سازمان مديريت بحران قرار بگيرد.

ارسال نظر