۳ اقدام مهم سازمان بورس در كنترل نرخ اخزا

۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۰۱:۰۴:۴۸
کد خبر: ۳۱۴۴۶۷

ميثم فدايي، كارشناس بازار سرمايه به كاهش نرخ اوراق اسناد خزانه اسلامي و تاثير آن در بهبود روند معاملات بورس اشاره كرد و گفت: نرخ بهره بدون ريسك به عنوان يكي از متغيرهاي اصلي در اقتصاد، بر بازارهاي مختلف به خصوص بازار سرمايه تاثيرگذار خواهد بود.

ميثم فدايي، كارشناس بازار سرمايه به كاهش نرخ اوراق اسناد خزانه اسلامي و تاثير آن در بهبود روند معاملات بورس اشاره كرد و گفت: نرخ بهره بدون ريسك به عنوان يكي از متغيرهاي اصلي در اقتصاد، بر بازارهاي مختلف به خصوص بازار سرمايه تاثيرگذار خواهد بود. وي، نرخ سود اسناد خزانه را يكي از نشانگرهاي مهم در اقتصاد كشور دانست و گفت: اسناد خزانه منتشر شده در بازار سرمايه توسط دولت، به عنوان طلب پيمانكاران پرداخت مي‌شود كه اين اتفاق داراي كاركردي مشابه اسناد خزانه در اقتصادهاي متعارف است. فدايي با اعلام اينكه اين اوراق كوتاه‌مدت بوده و كشف نرخ آن در بازار بر اساس عرضه و تقاضا صورت مي‌گيرد، افزود: به دليل وجود بندهاي مختلف در بودجه، طي ۲ ماه گذشته شاهد انتشار حجم زيادي از اين اوراق در بازار سرمايه بوديم. مدير عامل تامين سرمايه دماوند معتقد است كه حجم بالاي انتشار و تخصيص اسناد خزانه منجر به افزايش شديد نرخ اين اوراق در اقتصاد شد. وي به همراهي افزايش نرخ اوراق اخزا با نرخ بازده مورد انتظار بازار سهام تاكيد كرد و اظهار داشت: وجود يك ابزار مالي بدون ريسك و در مقابل آن يك ابزار با ريسك متوسط مانند بازار سرمايه سبب افزايش نرخ بهره بدون ريسك و انتظار از ابزارهاي پرريسك مي‌شود. فدايي با بيان اينكه عرضه حجم زيادي از اسناد خزانه در بازار با رشد نرخ اوراق خزانه در اقتصاد همراه شد، گفت: به دنبال چنين اتفاقي، بسياري از سرمايه‌گذاران نسبت به خروج سرمايه‌هاي خود از بازار اقدام كرده و به سمت سرمايه‌گذاري در اوراق با سررسيد كمتر از يك سال و با نرخ قابل توجه پيش رفتند. مدير عامل سابق فرابورس به ۳ اقدام سازمان بورس براي كنترل نرخ اسناد خزانه در اقتصاد اشاره كرد و گفت: نخستين اقدام سازمان بورس كنترل اسناد خزانه بود كه اين موضوع كاهش عرضه چشمگير اسناد خزانه در بازار سرمايه و تعديل انتظار فعالان بازار از عرضه گسترده اسناد خزانه را به همراه داشت. وي با تاكيد بر ديگر اقدام سازمان بورس در زمينه كنترل نرخ اسناد خزانه اعلام كرد: اين سازمان اقدام به افزايش كنترل‌ در معاملات اسناد خزانه و معامله اسناد خزانه با نرخ‌هاي متعادل كرد. فدايي ادامه داد: در كنار اين اقدامات، تشديد مسائل نظارتي بر روي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري باعث افزايش تقاضاي اين نوع اوراق و خريد اين اوراق‌ها توسط صندوق‌ها شد. به گفته مدير عامل تامين سرمايه دماوند، به دنبال انجام چنين اقداماتي شاهد ثبات نرخ اوراق بر روي عدد ۳۴.۵ درصد و به مراتب اثر مثبت آن بر بازار سهام خواهيم بود. وي در پايان به وظيفه بانك مركزي در زمينه نرخ اخزا اشاره كرد و گفت: نرخ بهره بدون ريسك اوراق اخزا به عنوان يكي از متغيرهاي اصلي در اقتصاد كشور تلقي مي‌شود، بنابراين بانك مركزي بايد از طريق بازارگرداني مناسب اسناد خزانه، نسبت به اقدام به كنترل نرخ بهره بدون ريسك اين اوراق اقدام كند. 

ارسال نظر