انعقاد قرارداد چند همتي در شهرداري تهران بدون مجوز شورا

۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۰۱:۱۷:۴۰
کد خبر: ۳۱۴۳۲۶

رييس كميته سلامت شوراي اسلامي شهر تهران گفت: عقد قرارداد بدون مجوز شورا غيرقانوني است و بايد مجوزهاي لازم از شورا اخذ شود.

رييس كميته سلامت شوراي اسلامي شهر تهران گفت: عقد قرارداد بدون مجوز شورا غيرقانوني است و بايد مجوزهاي لازم از شورا اخذ شود. سوده نجفي، رييس كميته سلامت شوراي اسلامي شهر تهران در دويست و چهل و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه يكي از مجموعه‌هاي دفتر شهردار قرارداد چند همتي منعقد كرده است، اظهار كرد: اين قرارداد بدون مجوز شورا بوده و توقع مي‌رود شهردار تهران نسبت به اين قراردادهاي بي ضابطه پاسخگوي شورا باشد. اگر پاسخ قانع كننده‌اي داده نشود و ابعاد اين قرارداد كه همچون قرارداد چين محرمانه نيست در اختيار ما قرار نگيرد، در مراجع قانوني پيگيري خواهيم كرد. رييس كميته سلامت شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه اعضاي شورا مخالف توسعه شهر نيستند، خاطرنشان كرد: با اين وجود عقد قرارداد بدون مجوز شورا غيرقانوني است و بايد مجوزهاي لازم شورا اخذ شود.

ارسال نظر