چين براي كشاورزي امريكا جايگزيني ندارد

۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۰۰:۴۵:۵۵
کد خبر: ۳۱۴۳۱۰

كشاورزان سويا در ايالات‌متحده از سياست‌گذاران مي‌خواهند كه غذا را از جنگ تجاري دور نگه دارند.

كشاورزان سويا در ايالات‌متحده از سياست‌گذاران مي‌خواهند كه غذا را از جنگ تجاري دور نگه دارند. انجمن سوياي امريكا به رويترز گفت كه كشاورزان امريكايي از سياست‌گذاران امريكايي خواسته‌اند كه موادغذايي را در جنگ تجاري با چين دخالت ندهند، در حالي كه نگراني‌هاي فزاينده مبني بر اينكه تنش‌ها بين دو كشور باعث كاهش تجارت كشاورزي مي‌شود. ماه گذشته جو بايدن، رييس‌جمهور ايالات‌متحده، تعرفه‌هاي سنگيني را بر كالاهاي چيني اعمال كرد و اين نگراني را ايجاد كرد كه مي‌تواند به صادرات كشاورزي ايالات‌متحده به چين آسيب بيشتري وارد كند و پكن قول داده است كه تلافي كند. ايالات‌متحده از زمان جنگ تجاري دولت ترامپ، به‌طور قابل‌توجهي سهم بازار خود را در چين از دست داده است، زيرا محموله‌هايي مانند سويا آسيب ديده است. كشاورزان سويا و غلات امريكايي در اين رويداد گفتند كه در حال تعامل با خريداران چيني براي تقويت روابط تجاري هستند. آدام شيندلر، رهبر تيم مشاوران آسيايي شوراي غلات ايالات متحده گفت: اين بازار براي ما غيرقابل جايگزين است و هيچ بازاري مانند بازار چين وجود ندارد، بنابراين ما اينجا هستيم و مي‌خواهيم مطمئن شويم كه مشتريان ما مي‌دانند كه ما اينجا خواهيم بود. او گفت ما مي‌خواهيم شما (چين) بدانيد كه براي ما مهم هستيد، مي‌خواهيم بدانيد كه كشاورز امريكايي از شما قدرداني مي‌كند.

ارسال نظر