واگذاري سهام پرسپوليس توسط سه بانك!

۱۴۰۳/۰۳/۲۰ - ۰۱:۵۷:۳۴
کد خبر: ۳۱۴۲۲۴

هيات‌مديره باشگاه پرسپوليس پس از واگذاري سهام دولتي اين باشگاه به 6 بانك كشور، با تغييراتي مواجه است.

اكوايران| هيات‌مديره باشگاه پرسپوليس پس از واگذاري سهام دولتي اين باشگاه به 6 بانك كشور، با تغييراتي مواجه است. با واگذاري سهام باشگاه پرسپوليس به كنسرسيومي متشكل از ۶ بانك، وضعيت چينش هيات‌مديره اين باشگاه هم دچار تغييراتي خواهد شد. بانك تجارت و ملت هركدام يك صندلي و بانك شهر ۳ صندلي از هيات‌مديره باشگاه را در اختيار خواهند داشت. بانك‌هاي اقتصاد نوين، رفاه و بانك صادرات كه هركدام حدود ۵ درصد از سهام پرسپوليس را در اختيار دارند؛ به‌صورت اماني سهام خود را در اختيار بانك شهر قرار دادند تا اين بانك كه ۳۰ درصد از سهام پرسپوليس را در اختيار داشت، به‌مدت يك سال، با ۴۵ درصد، سهامدار اصلي پرسپوليس لقب بگيرد و بتواند 3 صندلي را در هيات‌مديره اين باشگاه تصاحب كند.

ارسال نظر