تامین مالی از طریق بورس گام مهمی در عرصه اقتصاد است

۱۴۰۳/۰۳/۱۹ - ۰۱:۱۵:۵۶
کد خبر: ۳۱۴۱۳۴

البرز حسینی، نماینده سابق مجلس با اشاره به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه اقتصاد، تامین مالی ‌پروژ‌ه ها و طرح‌ها است که بخش اعظم آن به نظام بانکی برمی‌گردد؛ نتیجه این وضعیت بروز مشکلاتی برای بخش تولید است.

تسنیم| البرز حسینی، نماینده سابق مجلس با اشاره به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه اقتصاد، تامین مالی ‌پروژ‌ه ها و طرح‌ها است که بخش اعظم آن به نظام بانکی برمی‌گردد؛ نتیجه این وضعیت بروز مشکلاتی برای بخش تولید است. وی ادامه داد: این شرایط را در تامین مالی پروژه‌های عمرانی نیز مشاهده می کنیم به‌طوری که نزدیک به 86 هزار پروژه معطل تامین منابع مالی است لذا با طولانی شدن روند اجرای پروژه‌ها عملا اهداف مدنظر طرح محقق نشده و در نتیجه مشکلی حل نمی‌شود. حسینی اضافه کرد: از طرف دیگر نبود شفافیت در هزینه کرد منابع تخصیص داده شده باعث می‌شود که اهداف مدنظر برای رونق تولید محقق نشود و عملا خیلی از منابع در بخش تولید مصرف نشود. این نماینده سابق مجلس در عین حال اضافه کرد: این وضعیت در بازار سرمایه وجود ندارد چون بورس بازاری با شفافیت مالی است و عملا افراد تامین کننده منابع مالی در اهداف طرح مشارکت داشته و در نتیجه انحرافی در هزینه منابع رخ نمی دهد. حسینی با اشاره به بخشی از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت درباره تشکیل شورای تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور رییس سازمان بورس گفت: این شورا می‌تواند در ساماندهی تامین مالی تولید و شفافیت در هزینه کرد آن تاثیرگذار بوده و عملا تامین مالی از طریق بازار سرمایه را هدفمند کند.

ارسال نظر