پرداخت جايزه به مشتركان خوش‌مصرف آبي

۱۴۰۳/۰۳/۱۹ - ۰۰:۴۰:۵۹
کد خبر: ۳۱۴۱۲۳

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران از پرداخت جايزه خوش‌مصرفي به مشتركان اين شركت خبر داد.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران از پرداخت جايزه خوش‌مصرفي به مشتركان اين شركت خبر داد. به گزارش ايسنا، محسن اردكاني با دعوت از تمامي مشتركان شركت آب و فاضلاب استان تهران به صرفه‌جويي حداقل ۱۰ درصدي مصرف آب براي گذر بدون مشكل و نگراني از تابستان گرم پيش رو گفت: براساس دستورالعمل‌هاي تعيين شده، مشتركان پرمصرفي كه مصارف خود را به زير الگوي مصرف برسانند، به ازاي هر مترمكعب مصرف كمتر از الگوي تعيين‌شده، جايزه خوش‌مصرفي به صورت بستانكاري در قبوض آنان لحاظ مي‌شود. به‌گفته وي، مشتركان خوش‌مصرفي نيز كه مصارف آنان در سال گذشته زير الگوي تعيين‌شده بوده است، در صورت كاهش هر مترمكعب مصارف خود، جايزه خوش‌مصرفي دريافت مي‌كنند. وي الگوي مصرف تعيين شده براي هر خانوار تهراني را ۱۲ مترمكعب در ماه اعلام و تصريح كرد: هم‌اكنون مشتركاني كه الگوي مصرف تعيين‌شده را رعايت مي‌كنند، در صورت كاهش مصارف خود، بيش از دو برابر مبلغ پرداختي قبلي جايزه خوش‌مصرفي دريافت خواهند كرد. 
مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران سپس درباره آخرين وضعيت تامين آب شهروندان و مشتركان اين شركت اظهار كرد: امسال چهارمين سال پياپي خشكسالي را سپري مي‌كنيم و يك ناترازي بين منابع و مصارف به علت خشكسالي‌هاي گذشته وجود دارد اما توانمندي‌ها و مجاهدت‌ها و تلاش شبانه‌روزي و خستگي‌ناپذير همكاران شركت جبران‌كننده ناترازي موجود است. وي با بيان اينكه شركت آبفاي استان تهران با افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از منابع و سامانه‌هاي توزيع و مديريت مصرف، در تلاش براي ايجاد تراز بين منابع و مصارف است، گفت: در سال‌هاي گذشته، هوا به تدريج گرم مي‌شد و سامانه‌هاي توزيع كه براي فصول گرم و سرد داراي تنظيمات فني متناسب با شريط آب و هوايي هستند، به تدريج براي شرايط جديد آب و هوايي آماده بهره‌برداري مي‌شدند. وي افزود: اما امسال ناگهان در روزهاي هشتم و نهم خردادماه حدود هفت تا هشت درجه دماي هوا افزايش يافت و وضعيت دماي هوا از شرايط خنكاي بهاري به گرماي اواسط تابستان تغيير يافت و شهروندان به يك‌باره ضمن شستشو و آبگيري كولرهاي آبي، سامانه‌هاي سرمايشي خود را به صورت مستمر وارد مدار بهره‌برداري كردند، به‌گونه‌اي كه در روز ۹ خردادماه امسال مصرف آب شهر و استان تهران با مصرف ۱۰ مردادماه سال گذشته معادل و شبكه دچار شوك شد كه تجربه نادري براي شركت بود. اردكاني تصريح كرد: با اين وجود و با تلاش همكاران، كمترين تاثير و شوك به شبكه وارد شد و به جز نقاط محدودي به‌ويژه در شهر شهريار واقع در محدوده شركت آبفاي غرب استان تهران كه كمبودهايي به دليل افت فشار ايجاد شد، وضعيت شبكه ساير مناطق ازجمله پايتخت در شريط عادي و نرمال است ضمن آنكه با اقدام‌هاي خوبي كه در شهريار توسط همكاران انجام گرفته، تاكنون بيش از ۹۵ درصد از مشكل افت فشار آب برطرف شده است و با اقدامات تكميلي كه در حال انجام است ظرف مدت كوتاهي، مشكل به‌طور كامل رفع مي‌شود. وي خاطرنشان كرد: البته در نسيم‌شهر واقع در محدوده آبفاي جنوب‌غرب استان تهران تماس‌هاي محدودي به دليل افت فشار آب ثبت شد وبا اقدام‌هاي اصلاحي در شبكه، به‌فوريت مشكل مرتفع شد و در جنوب‌شرقي نيز كه همه ساله در شهرستان‌هاي پاكدشت، ورامين و پيشوا دچار چالش‌هاي عمده‌اي به لحاظ تامين آب بوديم، با اقدام‌هايي كه در يك سال گذشته انجام شده است، شبكه در شريط عادي قرار دارد.
مديرعامل شركت آبفاي استان تهران از شهروندان درخواست كرد: با دست‌كم‌ ۱۰ درصد صرفه‌جويي، همچون گذشته اين شركت را همراهي كنند تا تابستان گرم پيش رو را بدون كمترين مشكل و نگراني پشت سر بگذاريم.

ارسال نظر