آب پاكي روي دست بازنشستگان تامين اجتماعي

۱۴۰۳/۰۳/۱۶ - ۰۰:۳۱:۲۳
کد خبر: ۳۱۳۹۷۴

اعتبار ماليات بر ارزش افزوده فقط براي متناسب‌سازي بازنشستگان دولت است. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اين مطلب گفت: در موضوع همسان سازي حقوق بازنشستگان حكمي قانوني در برنامه هفتم داريم كه درطي سه سال با هم رتبگان خودشان همسان‌سازي مي‌شوند، به صورتي كه حقوق‌شان با همتراز شاغل در رتبه خودشان برابر شود.

اعتبار ماليات بر ارزش افزوده فقط براي متناسب‌سازي بازنشستگان دولت است. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اين مطلب گفت: در موضوع همسان سازي حقوق بازنشستگان حكمي قانوني در برنامه هفتم داريم كه درطي سه سال با هم رتبگان خودشان همسان‌سازي مي‌شوند، به صورتي كه حقوق‌شان با همتراز شاغل در رتبه خودشان برابر شود. داوود منظور افزود: همچنين در قانون بودجه امسال هم اشاره شده است. پيش بيني كرديم و در مورد بخش‌هاي دولتي تصويب كرديم منابع پايداري تامين شود. افزايش يك درصد بر ماليات بر ارزش افزوده صرف متناسب سازي بازنشستگان صندوق‌هاي دولتي مي‌شود. با توجه به اينكه تصويب مرحله دوم در ارديبهشت انجام شد هم اكنون به دستگاه‌ها اعلام كرديم تا متناسب سازي‌ها به صورت جداول تهيه شود. دستورالعمل‌ها در دست تدوين بوده و احكام نيز در دست اصلاح است. بعد از اصلاحات صورت گرفته قطعا معوقات نيز پرداخت مي‌شود. مروتي، بازنشسته كارگري، با انتقاد از اين اظهارات مي‌گويد: آيا قرار است متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي بازهم ماه‌ها به تعويق بيفتد؟ آيا قرار است منتظر بمانيم تا پايان سال كه دولت بخشي از بدهي خود به تامين اجتماعي را بپردازد؟ به گفته اين بازنشسته، اگر قرار است همسان‌سازي اجرا شود بايد براي همه بازنشستگان كشور بدون استثنا انجام شود. مروتي اضافه كرد: حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي عموماً زير خط فقر است و اين بازنشستگان بيش از ساير گروه‌ها به ترميم حقوق و اجراي همسان‌سازي نياز دارند. انتظار داريم تامين اجتماعي و دولت در اين زمينه پاسخگو باشند و اعلام كنند كه چه زماني و براساس چه فرمولي قرار است متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان كارگري كشور اجرايي شود.

ارسال نظر