رشد ۲۵ درصدي صادرات به همسايگان

۱۴۰۳/۰۳/۱۶ - ۰۰:۱۸:۰۰
کد خبر: ۳۱۳۹۶۸

حجم مبادلات تجاري ايران با ۱۵ كشور همسايه در دو ماهه امسال به ۹.۲ ميليارد دلار رسيد. از اين عدد ۴.۹ ميليارد دلار سهم صادرات ايران است كه حدود ۲۵ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

حجم مبادلات تجاري ايران با ۱۵ كشور همسايه در دو ماهه امسال به ۹.۲ ميليارد دلار رسيد. از اين عدد ۴.۹ ميليارد دلار سهم صادرات ايران است كه حدود ۲۵ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.  صادرات غيرنفتي ايران به كشورهاي همسايه در دو ماه نخست امسال بيش از ۲۵ درصد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است. در اين مدت تراز تجاري ايران مثبت بوده است. در همين ارتباط محمد رضواني‌فر رييس كل گمرك ايران اظهار كرد: در دو ماه ابتدايي سال جاري بررسي آمار و ارقام تجارت بدون نفت ما با اين ۱۵ كشور همسايه نشان مي‌دهد كه حجم مبادلات ما به ۹.۲ ميليارد دلار رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است. وي افزود: از اين عدد ۴.۹ ميليارد دلار سهم صادرات ما به اين ۱۵ كشور همسايه است كه حدود ۲۵ درصد نسبت به دو ماهه ابتدايي سال گذشته رشد داشته است و بيشترين رشد صادرات هم به كشورهاي عربستان، بحرين، كويت و عمان بوده است. رضواني‌فر اضافه كرد: سهم ما از واردات از اين ۱۵ كشور همسايه هم چيزي حدود ۴.۳ ميليارد دلار بوده است كه سرجمع آن ۹.۲ ميليارد دلار مبادله با اين ۱۵ كشور را تشكيل مي‌دهد. رييس كل گمرك ايران خاطرنشان كرد: بررسي آمار نشان مي‌دهد كه آمار تجارت خارجي ما يك تراز مثبت ۰.۶ ميليارد دلاري با اين ۱۵ كشور همسايه بدون نفت داشته است.

ارسال نظر