حضور بيش از ۳ هزار سهامدار در ۴۵ مجمع از طريق سامانه ديما

۱۴۰۳/۰۳/۱۵ - ۲۳:۴۳:۲۳
کد خبر: ۳۱۳۹۵۷

پوريا خاوري، مسوول برگزاري مجامع الكترونيك شركت سپرده‌گذاري مركزي گفت: در خصوص سامانه ديما مطالب منتشر شده مبني بر اينكه اين سامانه با مشكل مواجه است، مجامع شركت البرز دارو با موفقيت از طريق بستر سامانه ديما برگزار شد.

پوريا خاوري، مسوول برگزاري مجامع الكترونيك شركت سپرده‌گذاري مركزي گفت: در خصوص سامانه ديما مطالب منتشر شده مبني بر اينكه اين سامانه با مشكل مواجه است، مجامع شركت البرز دارو با موفقيت از طريق بستر سامانه ديما برگزار شد.
اين مقام مسوول در ادامه اظهار كرد: در خصوص مجمع مطرح شده هم بايد گفت، همان زمان انتشار خبر، مجمع در حال برگزاري بود و نزديك به ۶۵ درصد سهامداران سهامداران در مجمع الكترونيكي حضور داشتند. همچنين ۹۹ درصد از سهامداران حاضر در مجمع در تمام راي‌گيري دستور جلسات مشاركت كردند و طبق زمانبندي، مجمع در زمان مقرر توسط هيات رييسه محترم اعلام رسميت، راي‌گيري وخاتمه يافت.
او افزود: از ابتداي امسال ۴۵ مجمع الكترونيكي با موفقيت برگزار و بيش از سه هزار نفر در اين مجامع به‌صورت برخط حضور داشتند و پخش زنده مجمع را مشاهده، سوالات خود را مطرح و در راي‌گيري الكترونيكي مشاركت نمودند.
در نهايت او خاطرنشان كرد: تيم فني و توسعه سامانه ديما پذيراي پيشنهادات سازنده و نقدهاي منصفانه كليه ذي نفعان، به جهت بهبود مستمر كارايي سامانه ديما است.

ارسال نظر