انرژي‌هاي تجديدپذير جايگزين سوخت‌هاي فسيلي مي‌شوند

۱۴۰۳/۰۳/۱۵ - ۲۳:۳۲:۳۰
کد خبر: ۳۱۳۹۴۹

انديشكده «امبر» در گزارشي اعلام كرد: افزايش توليد برق خورشيدي و بادي، جايگزين يك پنجم از توليد برق با سوخت فسيلي در اتحاديه اروپا طي پنج سال گذشته شده است. به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش اين انديشكده، از سال ۲۰۱۹ كه كميسيون فعلي اروپا روي كار آمد تا سال ۲۰۲۳، توليد برق بادي و خورشيدي ۴۶ درصد افزايش يافت.

انديشكده «امبر» در گزارشي اعلام كرد: افزايش توليد برق خورشيدي و بادي، جايگزين يك پنجم از توليد برق با سوخت فسيلي در اتحاديه اروپا طي پنج سال گذشته شده است. به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش اين انديشكده، از سال ۲۰۱۹ كه كميسيون فعلي اروپا روي كار آمد تا سال ۲۰۲۳، توليد برق بادي و خورشيدي ۴۶ درصد افزايش يافت. اين گزارش نشان مي‌دهد كه ظرفيت تاسيسات در فاصله پنج سال، ۶۵ درصد افزايش يافته و انرژي بادي با رشد ۳۱ درصدي، به ۲۱۹ گيگاوات و ظرفيت خورشيدي با رشد بيش از دو برابري، به ۲۵۷ گيگاوات رسيده است. انرژي خورشيدي و بادي با افزايش ظرفيت و توليد، بخشي از سهم سوخت‌هاي فسيلي در توليد برق را تصرف كرده‌اند. طبق گزارش «امبر»، به عنوان مثال، در آوريل سال ۲۰۲۴، اتحاديه اروپا شاهد توليد نيروي كم سابقه و سهم بالاي انرژي‌هاي تجديدپذير در سبد برق بود. سوخت‌هاي فسيلي در آوريل، براي اولين بار، كمتر از يك چهارم برق اتحاديه اروپا را توليد كردند، در حالي كه سهم انرژي‌هاي تجديدپذير، با افزايش توليد انرژي بادي و خورشيدي و بهبود سهم برق آبي در مقايسه با آوريل ۲۰۲۳ كه خشكسالي سهم توليد برق آبي را كاهش داده بود، به ۵۴ درصد رسيد. توليد سوخت‌هاي فسيلي در آوريل ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل، ۲۴ درصد كاهش يافت. در نتيجه، توليد برق با استفاده از سوخت فسيلي در اتحاديه اروپا به ۴۶ تراوات ساعت رسيد كه پايين‌ترين سطح ماهانه بود. توليد برق با استفاده از زغال سنگ و گاز طبيعي به‌شدت كاهش يافت. توليد برق زغال سوز، ۸.۶ درصد از سبد برق اتحاديه اروپا در آوريل سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص داد كه كمترين سهم تاكنون است. توليد برق گازسوز هم، سهم ۱۲.۱ درصدي داشت كه بر اساس داده‌هاي امبر، كمترين سهم آن در حداقل هشت سال گذشته بود. به گفته تحليلگران «امبر»، اهداف ملي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به سطوح مورد نياز براي دستيابي به اهداف اين بلوك نزديك شده‌اند، اما فشار بيشتري براي بستن شكاف باقي‌مانده و تسريع استقرار انرژي‌هاي تجديدپذير، لازم است. بر اساس گزارش اويل پرايس، انديشكده «امبر» اعلام كرد انرژي‌هاي تجديدپذير در مسير توليد ۶۶ درصد از برق اتحاديه اروپا تا سال ۲۰۳۰ قرار دارند كه در مقايسه با ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۳، بالاتر خواهد بود.

ارسال نظر