اجراي مرحله دوم ساماندهي ضايعات فروشان در تهران

۱۴۰۳/۰۳/۱۲ - ۰۴:۱۱:۰۰
کد خبر: ۳۱۳۷۷۰

شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران از اجراي مرحله دوم طرح ساماندهي ضايعات‌فروشان خبر داد. به گزارش ايلنا، شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران اعلام كرد، در راستاي اجراي طرح ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي مرحله دوم طرح ساماندهي ضايعات‌فروشان از روز ۹ خرداد آغاز شده است.

شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران از اجراي مرحله دوم طرح ساماندهي ضايعات‌فروشان خبر داد. به گزارش ايلنا، شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران اعلام كرد، در راستاي اجراي طرح ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي مرحله دوم طرح ساماندهي ضايعات‌فروشان از روز ۹ خرداد آغاز شده است. اجراي اين طرح با توجه به تاكيد شهردار تهران بر جمع آوري تمامي مراكز غير مجاز خريدو فروش ضايعات و همچنين تمركز بر اجراي بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها و مصوبه سال۹۶ هيات وزيران با اولويت پلمب مراكز داراي راي در دستوركار قرار گرفته است. مرحله اول طرح ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي‌ از ۱۴ فروردين امسال اجرا شده بود و اكنون از ۹ خردادماه نيز، مرحله دوم اين طرح آغاز شده است. اين طرح با همكاري مناطق ۲۲ گانه و سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در حال اجراست و شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر، به دليل وظيفه ساماندهي و كنترل امور مربوط به واحدهاي صنفي اعم از گاراژ و مغازه ضايعات فروشي، در اين طرح همكاري مي‌كند. ساماندهي واحدهاي ضايعات فروش در اين مرحله با پلمب واحدهاي داراي راي و پيگيري آراي ۲۰۷ واحد شناسايي شده در مرحله قبلي همراه است و قرار است تا واحدهاي جديد به شركت معرفي شوند و رصد مستمر براي شناسايي واحدهاي جامانده صورت بگيرد.

ارسال نظر