چرا دانش‌آموزان تقلب مي‌كنند

۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۰۲:۲۱:۱۵
کد خبر: ۳۱۳۶۲۸
چرا دانش‌آموزان تقلب مي‌كنند

متاسفانه تقلب براي بعضي دانش‌آموزان به يك عادت تبديل شده است. طبق تحقيقات انجام‌ شده، نيمي از دانش‌آموزان در ايام امتحانات تقلب مي‌كنند. نكته جالب‌توجه كه در تحقيقات ديده شده اين است كه اكثر دانش‌آموزان حتي دانش‌آموزان شاگرد ممتاز براي حفظ جايگاه خود در صدر، به ‌خاطر يكي، دو سوال جايگاه خود را خراب نكرده و دست به تقلب مي‌زنند.

مرضيه خسروي

متاسفانه تقلب براي بعضي دانش‌آموزان به يك عادت تبديل شده است. طبق تحقيقات انجام‌ شده، نيمي از دانش‌آموزان در ايام امتحانات تقلب مي‌كنند. نكته جالب‌توجه كه در تحقيقات ديده شده اين است كه اكثر دانش‌آموزان حتي دانش‌آموزان شاگرد ممتاز براي حفظ جايگاه خود در صدر، به ‌خاطر يكي، دو سوال جايگاه خود را خراب نكرده و دست به تقلب مي‌زنند. وقتي پاي دانش‌آموزان ممتاز هم به عرصه تقلب باز مي‌شود بايد به دنبال علت‌هايي جز تنبلي و درس نخواندن گشت. اينكه در بسياري موارد رفتاري كه والدين با فرزندانشان دارند و ارزش و اهميت بالايي براي نمره قائل هستند خود مي‌تواند دليل عمده روي آوردن دانش‌آموزان به تقلب باشد. البته نمي‌توانيم بگوييم اين تنها دليل است اما در بسياري از موارد اين موضوع به وضوح در بين دانش‌آموزان ديده مي‌شود. برخي از آنها به قدری در اين مورد از طرف خانواده تحت فشار قرار مي‌گيرند كه به دليل استرس زياد قادر به يادگيري درست مطالب نيستند و به همين دليل ترجيح مي‌دهند تقلب كنند. اينكه برخي از دانش‌آموزان ساعت‌ها وقت مي‌گذارند و تقلب مي‌نويسند يكي از دلايلش همين عدم تمركز به دليل استرس بالاي امتحان است.  اين وضعيت در بين دانش‌آموزاني كه فاميل درجه يك 
همسن و سال و هم دوره خود دارند بيشتر صدق مي‌كند. مثلا هميشه در حال مقايسه شدن با پسر عمو و دختر خاله و ... هستند و همين مساله باعث مي‌شود كه براي گرفتن نمره ايده آل خانواده دست به هر كاري بزنند. البته بايد در اين بين حساب آنهايي كه اصلا توجهي به درس خواندن ندارند و انگيزه‌اي هم ندارند و اغلب درس خواندن را امر بي‌فايده‌اي مي‌دانند از بقيه دانش‌آموزان جدا كرد. اما اگر بخواهيم در مورد تاثيراتي كه تقلب كردن در دوران مدرسه مي‌تواند در دوران جواني و بزرگسالي بر افراد بگذارد صحبت كنيم بايد گفت كه هيچ تحقيق و آمار دقيقي در اين باره وجود ندارد. اما ممكن است موفقيتي كه از طريق تقلب كردن در دوران تحصيل به دست مي‌آيد براي برخي افراد خوشايند باشد و باعث شود تا آنها سعي كنند در ديگر مراحل زندگي خود هم دست به چنين كارهايي بزنند يا حتي ممكن است همين تقلب به ظاهر بي‌اهميت زمينه ايجاد خلاف‌هاي بزرگ‌تر در فرد شود. به هر حال همه‌چيز از خانواده شروع مي‌شود و به مدرسه و دانشگاه و جامعه مي‌رسد. اگر فرزندان در خانه با رفتارهاي خشن، تبعيض‌آميز و ... مواجه باشند امكان رفتن به راه خطا در آنها بسيار افزايش پيدا مي‌كند و اين كجروي ممكن است از همين تقلب كردن در دوران مدرسه آغاز شود.

ارسال نظر