علل كاهش تمايل به سهامداري در بازار سرمايه

۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۰۱:۰۴:۳۰
کد خبر: ۳۱۳۴۲۷

حسين دروديان، اقتصاددان در رابطه با آثار و تبعات افزايش نرخ سود اوراق خزانه اسلامي «اخزا» در بازار سرمايه، گفت: يكي از تبعات مهم افزايش نرخ «اخزا»، كاهش تمايل به سهامداري در بازار سرمايه است به‌طوري كه بخشي از نهادهاي مالي تحت فشار قرار گرفته و اين خود به تنهايي عاملي براي آسيب زدن به بودجه دولت خواهد شد.

حسين دروديان، اقتصاددان در رابطه با آثار و تبعات افزايش نرخ سود اوراق خزانه اسلامي «اخزا» در بازار سرمايه، گفت: يكي از تبعات مهم افزايش نرخ «اخزا»، كاهش تمايل به سهامداري در بازار سرمايه است به‌طوري كه بخشي از نهادهاي مالي تحت فشار قرار گرفته و اين خود به تنهايي عاملي براي آسيب زدن به بودجه دولت خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه افزايش نرخ اخزا، منجر به ناپايداري مالي در بودجه دولت خواهد شد، افزود: با توجه به ثبات نرخ ارز در يك سال گذشته، نرخ‌هاي بهره بالا بر اسناد خزانه به معناي اين است كه با ارايه نرخ‌ بهره دلاري ۳۰ درصد توسط دولت، افزايش اين نرخ تاثيرات نامطلوبي بر اقتصاد خواهد گذاشت.
اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به واكنش منفي بازار سرمايه نسبت به افزايش نرخ «اخزا» گفت: در حال حاضر و با توجه به شرايط موجود، امكان رقابت براي بازار با نرخ‌هاي بهره موجود وجود ندارد و همچنين چشم‌انداز سهم‌ها به گونه‌اي نيست كه بازار سرمايه به جنگ يك نرخ بدون ريسك برود.
وي در ادامه با اعلام اينكه حفظ ثبات بازار سرمايه از جمله مواردي است كه همواره دولت بايد به آن توجه كافي داشته باشد، افزود: براي به حداقل رساندن كاهش تبعات افزايش نرخ اخزا در بازار سرمايه، بايد سياست‌گذار توجه بيشتري به اين بازار داشته باشد.
دروديان در ادامه تاكيد كرد: بهتر است متناسب با تغيير در چشم‌انداز تورمي، نرخ‌هاي بهره نيز تعديل شود چرا كه نرخ‌هاي بهره بالاي ۳۰ درصد مربوط به شرايطي است كه انتظارات تورمي جدي در آن وجود دارد اما در شرايط حاضر انتظارت تورمي چندان جدي نيست و بايد ابزار سياستي در جاي خود استفاده شود.

ارسال نظر