بايد از سياسي كردن تعطيلي شنبه‌ها خودداري كرد

۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۰۱:۳۵:۳۶
کد خبر: ۳۱۳۳۴۱

رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران معتقد است: تعطيلي روز شنبه موضوعي است كه با رفاه اقتصادي و آسايش مردم در ارتباط است و بايد از سياسي كردن اين موضوع پرهيز شود.  فرج‌الله معماري، رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران گفت: تصميم مجلس مبني بر تعطيلي شنبه‌ها به‌جاي پنجشنبه‌ها بخشي از نگراني فعالان اقتصادي درباره مشكلات انجام عمليات بانكي و حضور در بازار جهاني را برطرف مي‌كند.

رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران معتقد است: تعطيلي روز شنبه موضوعي است كه با رفاه اقتصادي و آسايش مردم در ارتباط است و بايد از سياسي كردن اين موضوع پرهيز شود.  فرج‌الله معماري، رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران گفت: تصميم مجلس مبني بر تعطيلي شنبه‌ها به‌جاي پنجشنبه‌ها بخشي از نگراني فعالان اقتصادي درباره مشكلات انجام عمليات بانكي و حضور در بازار جهاني را برطرف مي‌كند. معماري، رييس اتاق سمنان ادامه داد: تعطيلات پايان هفته براي كسب‌وكارها مشكل‌ساز است و تصميم‌گيري براي سازماندهي اين تعطيلات اقدام بسيار درستي است. تعطيلي روز شنبه صرفاً براي حضور بيشتر و بهتر در بازارهاي جهاني و توسعه تجارت مطرح است هيچ دليل ديگري ندارد. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران معتقد است: در ايام هفته، تعطيلات ايران و تعطيلات جهان به‌گونه‌اي نباشد كه بخشي از بنگاه‌هاي اقتصادي ايران از مدار تجارت به‌موقع خارج شوند. به تعطيلي روز شنبه نبايد نگاهي سياسي داشت يا اينكه با وجهه شرعي اين موضوع را تحليل كرد. همانطور كه برخي از علما هم تأكيد كرده‌اند، تعطيلي شنبه را بايد با وجود اجتماعي تبيين كرد. به اين معني كه چگونه مي‌توانيم حضور ايران و بنگاه‌هاي اقتصادي كشور را در بازارهاي جهاني توسعه دهيم. او ادامه داد: اگر تعطيلات ايران با تعطيلي دنيا منطبق باشد، زمان ارتباطات تجاري ايران با شركاي خارجي‌اش بيشتر مي‌شود. اينكه بخواهيم خود، زمان ارتباط بنگاه‌هاي اقتصادي را با دنيا كمتر كنيم، آسيب‌رسان است. معماري تصريح كرد: تعطيلي روز شنبه موضوعي است كه با رفاه اقتصادي و آسايش مردم در ارتباط است و نبايد اين موضوع را به شيوه‌هاي ديگر تحليل كرد. بايد از سياسي كردن تعطيلي شنبه‌ها خودداري شود. او ادامه داد: مبناي واقعي تعطيلي روزهاي شنبه اقتصادي است نه سياسي يا وجهه ديگر. انتظار فعالان اقتصادي از سياست‌گذاران اين است كه فرصت و زمان بيشتري براي فعاليت اقتصادي آنها فراهم شود تا نتيجه مستقيم تجارت خارجي، در رفاه عمومي ظاهر شود. محمدرضا مرتضوي، رييس كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران هم مي‌گويد: مخالفت با تعطيلي شنبه ريشه علمي و مذهبي ندارد و اميدواريم شوراي نگهبان در بررسي اين مصوبه، حافظ منافع اقتصاد ملي باشد و به توسعه روابط بين‌المللي كمك كند.

ارسال نظر