لزوم رفع موانع برقي‌سازي حمل و نقل عمومي تهران

۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۰۱:۱۲:۳۴
کد خبر: ۳۱۳۳۳۴

عضو شوراي شهر تهران با اشاره به قرارداد شهرداري تهران با چين گفت: حركت به سمت برقي‌سازي حمل و نقل عمومي، بخش قابل توجهي از آلودگي هواي تهران را كاهش مي‌دهد؛ لذا بايد براي به سرانجام رسيدن اين قرارداد كمك كنيم.

عضو شوراي شهر تهران با اشاره به قرارداد شهرداري تهران با چين گفت: حركت به سمت برقي‌سازي حمل و نقل عمومي، بخش قابل توجهي از آلودگي هواي تهران را كاهش مي‌دهد؛ لذا بايد براي به سرانجام رسيدن اين قرارداد كمك كنيم. به گزارش ايسنا، نرگس معدني‌پور با اشاره به قرارداد شهرداري تهران در حوزه حمل و نقل عمومي با شركت‌هاي چيني اظهار كرد: يكي از نيازهاي اساسي كلانشهرهايي مانند تهران كه با معضلات آلودگي هوا و ترافيك مواجه هستند، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و برقي‌سازي آن است. وي ادامه داد: حركت به سمت برقي‌سازي حمل و نقل عمومي، بخش قابل توجهي از آلودگي هواي تهران را كاهش مي‌دهد و ورود واگن‌هاي مترو باعث افزايش سهولت و سرعت تردد مسافران مترو و در نتيجه افزايش اقبال عمومي براي استفاده از مترو مي‌شود كه اين امر نيز به كاهش ترافيك منجر خواهد شد. عضو شوراي اسلامي شهر تهران تصريح كرد: اولويت شوراي شهر تهران در دوره فعلي نيز توجه به حمل و نقل عمومي است و گواه آن، لحاظ كردن بيشترين بودجه براي اين حوزه طي دو سال اخير است؛ در كنار رويكردي كه در شوراي شهر حاكم است، عقد قرارداد با شركت‌هاي چيني نيز مي‌تواند توسعه سريع‌تر حمل و نقل عمومي را محقق كند.  وي افزود: اين در حالي است كه در اين قرارداد فرصت استفاده از يوزانس فراهم شده و هماهنگ‌هاي لازم با بخش‌هاي دولتي براي آن صورت گرفته است؛ قاعدتاً ما نيز به عنوان نمايندگان مردم در شوراي شهر بايد از اين اقدام شهرداري حمايت كنيم.  معدني‌پور با بيان اينكه بايد به برطرف شدن موانعي كه در مسير تحقق اين قرارداد وجود دارد، كمك كنيم، متذكر شد: انجام اين كار با وجود تحريم‌ها، كار آساني نبوده و بنده به عنوان عضو شوراي شهر معتقدم بايد براي به‌ سرانجام رسيدن اين قرارداد كمك كنيم.  بر اساس اين گزارش، وي با اشاره به اينكه دولت در مسير اين قرارداد به مديريت شهري كمك كرده است، خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد تعامل و همكاري بين شهرداري و دولت همچنان برقرار است و مسير درست خود را طي مي‌كند كه اميدواريم زودتر به نتيجه برسد.

ارسال نظر