انتشار ۲، ۴۴۵ میلیارد تومان اوراق نقدی در سال جاری توسط دولت

۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۰۱:۰۸:۰۹
کد خبر: ۳۱۳۳۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد: در ادامه اقدامات این وزارتخانه برای تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و اوراق مرابحه عام دولتی به مبلغ 350، 000، 000 میلیون ریال و نیز عرضه آن اوراق اقدام نمود که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و همچنین عرضه عمومی مجموعا مبلغ 353 میلیارد تومان به صورت نقدی از محل فروش اوراق تامین شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد: در ادامه اقدامات این وزارتخانه برای تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و اوراق مرابحه عام دولتی به مبلغ 350، 000، 000 میلیون ریال و نیز عرضه آن اوراق اقدام نمود که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و همچنین عرضه عمومی مجموعا مبلغ 353 میلیارد تومان به صورت نقدی از محل فروش اوراق تامین شد.
لازم به ذکر است با احتساب این مبلغ و فروش اوراق در هفته‌های قبل، تاکنون مجموعا 353 میلیارد تومان، دولت از طریق انتشار اوراق نقدی تامین مالی نموده است.
شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال جاری به مبلغ 2، 445 میلیارد تومان، تا کنون مبلغ 28، 626 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و فرع اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.

ارسال نظر