راه‌اندازي مركز ديسپاچينگ در راستاي ارتقاي بهره‌وري مصرف آب

۱۴۰۳/۰۳/۰۱ - ۰۰:۵۹:۳۰
کد خبر: ۳۱۳۱۰۸

مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور گفت: در راستاي ارتقاي بهره‌وري مصرف آب، مركز ديسپاچينگ ملي آب كشور راه‌اندازي مي‌شود.

مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور گفت: در راستاي ارتقاي بهره‌وري مصرف آب، مركز ديسپاچينگ ملي آب كشور راه‌اندازي مي‌شود.
به گزارش ايرنا، «هاشم اميني» در همايش ملي  بهره وري ايران در محل سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي افزود: ۱۰ استان كشور در گام نخست به مركز ديسپاچينگ ملي آب متصل خواهند شد.
وي راه‌اندازي اين مركز را در بهره وري آب بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: اين مركز به توزيع مناسب آب كمك خواهد كرد.
مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، كارنامه وزارت نيرو در حكمراني مناسب بخش آب و برق را درخشان توصيف كرد كه بهره وري در آن مورد تاكيد جدي است.
اميني، نيروي انساني شاغل در شركت‌هاي آب و فاضلاب را حدود ۶۰ هزار نفر برشمرد كه به‌طور شبانه روز در حال تامين آب شرب و بهداشت براي مردم هستند.
وي ادامه داد: بيلان آب كشور حدود ۱۰۰ ميليارد متر مكعب است كه حدود ۹ ميليارد آن به بخش شرب و بهداشت اختصاص دارد.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور خاطرنشان كرد: شاه كليد موفقيت در كشور، بهره ور شدن و ارتقاي بهره‌وري در حوزه‌هاي مختلف است.
وي، توجه به عامل انساني در بهره‌ور شدن را بسيار مهم توصيف كرد كه بايد به آن جدي‌تر نگاه كرد.
اميني، ميزان تحقق جمعيت تحت پوشش شبكه آب در پايان برنامه ششم را ۹۹.۹ درصد در بخش شهري و نزديك به ۹۰ درصد در بخش روستايي ذكر كرد. مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور گفت: براي تحقق بهره‌مندي جمعيت روستايي از شبكه آب، طرح جهاد آبرساني در وزارت نيرو تشكيل شد.
اميني ادامه‌داد: با تشكيل اين جهاد، جمعيت تحت پوشش روستايي كه ۸۶ درصد بود با بهره‌برداري از پنج‌هزار روستا كه به‌تازگي اتفاق افتاد به ۹۰ درصد نزديك شد. مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور گفت: امسال با تحت پوشش قرار گرفتن پنج هزار روستا به شبكه آب، درصد روستاهاي برخوردار از اين نعمت به ۹۰ درصد خواهد رسيد. وي شاخص برخورداري از شبكه فاضلاب شهري را ۵۵ درصد عنوان كرد.
مديرعامل شركت آبفاي كشور به برنامه هفتم توسعه اشاره كرد و از طراحي هفت محور در بخش آب و فاضلاب در اين برنامه خبر داد.  وي، كاهش بهاي تمام شده خدمات با ۷۱ پروژه را يكي از اين محورها دانست و ادامه‌داد: تدوين و ترويج فرهنگ مصرف بهينه آب با ۶۷ پروژه از محورهاي ديگر برنامه است. اميني، ارتقاي بهره وري منابع انساني و اداري با ۵۷ پروژه، شناسايي مسائل مهم و اولويت‌دار با ۴۸ پروژه، جهت دهي و مناسب سازي دانش بنيان‌ها با ۳۵ پروژه و نيز استفاده از ظرفيت دانشگاه‌ها در حوزه بهره وري بخش آب با ۲۵ پروژه را ديگر محورها عنوان كرد. مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، يكي از اقدام‌هاي مهم وزارت نيرو را توسعه استفاده از پساب به جاي آب متعارف برشمرد و گفت: بر اين اساس آب متعارف از صنايع آب بر حذف شده و پساب جايگزين خواهد شد. وي از تلاش براي ايجاد سامانه تله متري و اسكادا خبر داد كه موجب توزيع بهينه آب خواهد شد. اميني گفت: سامانه‌هاي GIS محور در بخش آب توسعه داده مي‌شود تا مردم راحت‌تر خدمات را دريافت كنند. همايش ملي بهره‌وري ايران با حضور مسوولان در محل سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي آغاز شد.
در اين همايش سخنرانان به بحث و بررسي مسائل مختلف از جمله رشد اقتصادي از محل ارتقاي بهره‌وري، ارتقاي بهره‌وري مبتني بر مشاركت مردم و تحقق شعار سال خواهند پرداخت.

ارسال نظر