بايد بانك اطلاعاتي قوي براي محاسبه ماليات ايجاد شود

۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۰۰:۴۲:۵۶
کد خبر: ۳۱۲۹۲۹

رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: با ايجاد يك بانك اطلاعاتي قوي از عملكرد و ميزان درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي، سيستم عادلانه‌تري در حوزه اخذ ماليات خواهيم داشت.

رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: با ايجاد يك بانك اطلاعاتي قوي از عملكرد و ميزان درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي، سيستم عادلانه‌تري در حوزه اخذ ماليات خواهيم داشت. محمدصالح جوكار با اشاره به ساز و كار پرداخت ماليات اصناف و مشاغل مختلف در كشور، بيان كرد: از نگاه بنده بخشي از جامعه ما ماليات خود را به شكل دقيق پرداخت كرده و اشخاص خوش حسابي هستند. ممكن است اين افراد حقيقي يا حقوقي باشند، اما بخشي از جامعه ما از دادن ماليات فرار مي‌كنند. ممكن است قشر كارگر يا كارمند ما مشتري خوش حساب سازمان امورمالياتي باشند يا يك واحد توليدي صنعتي و معدني باشد. وي در ادامه اظهار كرد: از نگاه بنده نحوه محاسبه ماليات بايد بر مبناي درآمد واقعي باشد. اشخاصي كه خوش حساب بوده و به موقع ماليات خود را پرداخت مي‌كنند بايد به شكل ويژه‌تري مورد توجه قرار بگيرند. نبايد نگاه ما يكسان باشد. لازم است در ادامه كار ما بانك اطلاعاتي قوي از عملكرد و ميزان درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي تشكيل دهيم. نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: بدين‌ترتيب مي‌توان به مبناي مناسبي براي اخذ ماليات دست يافت. با ايجاد اين بانك اطلاعاتي ما سيستم عادلانه‌تري در حوزه اخذ ماليات خواهيم داشت. از سوي ديگر مشتري‌هاي خوش حساب نيز بايد مورد توجه ويژه‌تري قرار بگيرند.

ارسال نظر